Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-11-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 10 november 2015
 
4 Business case I&A Nieuwkoop
 
5 Vaststelling wijzigingsplan "Zuidhoek 1e wijziging"
 
6 Beantwoording vragen van inwoner inzake wijzigingsplan "Korteraarseeg-Kerkweg"
 
7 Beantwoording schriftelijke raadsvraag Samen Beter Nieuwkoop over "Instrument omgevingsvisie in relatie tot sectorale ruimtelijke visies"
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting