Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-11-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 3 november 2015
 
4 Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020
 
5 Decemberwijziging begroting 2015 en mutaties Septembercirculaire 2015
 
6 Realisatie van een afvalbrengstation en bedrijfshuisvesting voor de buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen
 
7 Advies Ondernemingsraad van de Sociale Werkvoorziening Alphen
 
8 Omgevingsvergunning realisering woning Zuideinde 59 in Nieuwkoop
 
9 Herinrichting Noordse Buurt
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting