Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-10-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 20 oktober 2015
 
4 Beantwoording schriftelijke vragen MPN - PN over subsidietraject
 
5 Overheveling budget cliĆ«ntadvies sociaal domein
 
6 Werkagenda Maatschappelijke Structuurvisie (MSV)
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting