Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-10-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 13 oktober 2015
 
4 Schriftelijke vragen van de VVD over deelname aan de Nationale Groencompetitie 2016
 
5 Schriftelijke vragen van D66 over doorgaand vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Nieuwkoop
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting