Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 25-08-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 18 augustus 2015
 
4 Calamiteitenplan archiefwetgeving gemeente Nieuwkoop 2015
 
5 Renovatie openbare surfsteiger Langeraar
 
6 Vaststelling beantwoording schriftelijke vragen 2015
 
7 Vaststelling wijzigingsplan Ter Aar West
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting