Vergadering Adviesraad sociaal domein 09-11-2015

Plaats:Ter Aar
Tijd:10:00-12:00
Voorzitter:Jaap Aartman
 
1 Opening door voorzitter Jaap Aartman
 
2 Vaststellen van agenda en mededelingen secretaris.
 
2aOp 5 november 2015 zal het bestuur van de Koepel Wmo-raden, landelijke vereniging van en voor Wmo-raden, voor de vierde maal op rij de Hannie van Leeuwen-lezing organiseren. Is Nederland al een parti
 
2bUitnodiging Mezzo: Symposium 10-11-2015
 
3 Concept Notulen dd. 10 oktober 2015
 
4 . Gast Wethouder Annette Pietersen en Rianne Steenbrink : Half jaarlijks overleg
 
5 Ontwikkelingen vanuit gemeente/gemeenschap: Kandidaten WMO adviesraad: Jaap en Lia.
 
6 Bijeenkomsten waaraan deelgenomen: 27 oktober: Alzheimer cafĂ© in Kaleidoscoop. In te vullen door leden WMO adviesraad:..........
 
7 Rondvraag en w.v.t.t.k
 
8 Sluiting door de voorzitter