Vergadering Adviesraad sociaal domein 14-09-2015

Plaats:Ter Aar
Tijd:10:00-12:00
Voorzitter:Jaap Aartman
 
1 Opening
 
2 Vaststellen van agenda en mededelingen secretaris
 
3 Concept Notulen dd. 15 juni 2015
 
4 Gast Rianne Klinkert:
 
4aKlant tevredenheidsonderzoek WMO 2014
 
4bWijziging nadere regels sociall domein
 
4cHulp bij huishouden< werkwijze
 
5 Ontwikkelingen vanuit gemeente/gemeenschap
 
5aWMO advieraden Tom in de Buurt: 30-09: mail Lilian v Ruiten
 
6 Bijeenkomsten waaraan deelgenomen
 
6a23 juni: afstemming werkwijze college
 
6bIn te vullen door leden WMO adviesraad
 
7 Rondvraag en w.v.t.t.k
 
8 Sluiting