Verenigingsloket

Verenigingen spelen een belangrijke rol binnen de gemeente Nieuwkoop. De sport-, jeugd-, muziek- en andere verenigingen verbinden de inwoners van de vele dorpskernen die de gemeente telt. Om de vrijwilligers die dit verenigingsleven in stand houden te helpen, is de gemeente gestart met een Verenigingsloket.

Wilt u bijvoorbeeld voor uw vereniging een subsidie aanvragen of een evenement organiseren? Of heeft u een goed idee voor uw dorp? Neem dan contact op met het Verenigingsloket. Het Verenigingsloket is er voor al uw verenigingsvragen en meer. De medewerkers van het Verenigingsloket zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt en denken met u mee.

Het Verenigingsloket is dé toegang voor, onder andere, de volgende zaken:

Thema-bijeenkomsten voor sport-, onderwijs- en zorgaanbieders (2019/2020): Nieuwkoop Beweegt

Het Verenigingsloket heeft in 2019 drie thema bijeenkomsten voor alle sport-, onderwijs- en zorgaanbieders in de gemeente Nieuwkoop georganiseerd. Op 28 februari 2020 volgde een vierde bijeenkomst met als thema het sport- en vitaliteitsakkoord. Verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vindt u onder aan deze pagina. De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • van jongs af aan vaardig in bewegen
  • vitale sportaanbieders
  • iedereen doet mee met sporten en bewegen
  • duurzame sportinfrastructuur
  • sport-/vitaliteitsakkoord

Lees meer over het doel van deze bijeenkomsten in het Nationaal Sportakkoord (zie bijlage onder aan deze pagina).

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij geen strafbare feiten op zijn of haar naam heeft staan, die het vrijwilligerswerk in de weg staan.

De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving.

Aanmelden via gratisvog.nl
Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG, kunnen zich aanmelden via de website gratisvog.nl. Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt of de organisatie aan de voorwaarden voldoet en laat haar dit weten. Wilt u als organisatie meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden, de procedure en de voorwaarden? Kijk dan op de website gratisvog.nl.

Contact

Wilt u informatie over één van bovenstaande onderwerpen? Of heeft u andere vragen die uw vereniging aangaan. Neem dan contact op met een medewerker van het Verenigingsloket.

Waar kan het verenigingsloket nog meer bij helpen?

De medewerkers van het Verenigingsloket willen graag hun dienstverlening verbeteren. Waar zou u het verenigingsloket voor willen inzetten? Zijn er onderwerpen waar uw vereniging ondersteuning van de gemeente bij nodig heeft? Laat het ons weten via verenigingsloket@nieuwkoop.nl

Top