Vaarvergunning

Langeraarse plassen

Varen, surfen, zeilen het kan allemaal op de Langeraarse plassen. Als u met een motorboot wilt varen op de Langeraarse plassen heeft u geen vergunning nodig. U houdt zich aan de vaarregels en vaart u niet harder dan 6 km per uur.

Nieuwkoopse plassen

Als u wilt varen in het Nieuwkoop Plassengebied, dan heeft u in een aantal gevallen een vaarvergunning nodig. Voor het varen met een kano, roeiboot, surfplank, zeilboot of ander vaartuig zonder (elektro)motor heeft u geen vergunning nodig. Vaart u met een motorboot of elektromotorboot, dan moet u een vergunning kopen.

Online een vaarvergunning aanvragen >

De Kwakelbrug

Niet alle boten kunnen onder de Kwakelbrug doorvaren. Is uw boot hoger dan 2,80 meter dan heeft u een code nodig om het combinatieslot te kunnen openen. De code is verkrijgbaar bij de Ziendesluis of de Slikkendammersluis. Of door te bellen naar: 06-21103938 / 06-21103937. 

Geerplas

Op de Geerplas mag alleen gevaren worden door degenen die aan deze plas wonen (al dan niet permanent) en dat ook kunnen aantonen. Er geldt een snelheidslimiet van 6 km per uur. Mensen met een aantoonbaar vis- of jachtrecht krijgen ontheffing van het vaarverbod op de Geerplas, mits zij zich wel houden aan de maximum snelheid van 6 km.

Meer informatie

Voor de regels van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop kunt u de volgende links raadplegen:

Vaarwegenverordening gemeente Nieuwkoop 2020

Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012

Verder geldt er op de Nieuwkoopse plassen een landelijke wetgeving: het Binnenvaart Politie Regelement (BPR). 

Te downloaden:

Top