Vaarvergunning

Langeraarse plassen

Varen, vissen, surfen het kan allemaal op de Langeraarse plassen. Als u met een motorboot wilt varen op de Langeraarse plassen heeft u geen vergunning nodig. U houdt zich aan de vaarregels en vaart u niet harder dan 6 km per uur.

Nieuwkoopse plassen

Als u wilt varen in het Nieuwkoop Plassengebied, dan heeft u in een aantal gevallen een vaarvergunning nodig. Voor het varen met een kano, roeiboot, surfplank, zeilboot of ander vaartuig zonder (elektro)motor heeft u geen vergunning nodig. Vaart u met een motorboot of elektromotorboot, dan moet u een vergunning kopen.

Online een vaarvergunning aanvragen >

Varen op de Nieuwkoopse Plassen?

Niet alle boten kunnen onder de Kwakelbrug doorvaren. Is uw boot hoger dan 2,80m dan heeft u een sleutel nodig voor de Kwakelbrug. Deze kunt u tegen betaling van € 50,- borg krijgen bij de Ziendesluis of de Slikkendammersluis. De sleutel levert u vervolgens weer in. Bij inlevering van de sleutel krijgt u de borg weer terug.

Geerplas

Op de Geerplas mag alleen gevaren worden door degenen die aan deze plas wonen (al dan niet permanent) en dat ook kunnen aantonen. Er geldt een snelheidslimiet van 6 km per uur. Mensen met een aantoonbaar vis- of jachtrecht krijgen ontheffing van het vaarverbod op de Geerplas, mits zij zich wel houden aan de maximum snelheid van 6 km.

Meer informatie

Voor de regels van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop kunt u de volgende link raadplegen: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Nieuwkoop/CVDR224536/CVDR224536_8.html.

Verder geldt er op de Nieuwkoopse plassen een landelijke wetgeving: het Binnenvaart Politie Regelement (BPR). Meer informatie over het BPR kunt u vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003628/2016-01-01

Te downloaden:

Top