Toestemming geluidhinder

Wilt u een feestje organiseren waarbij u buiten of in een tent muziek laat horen? Wilt u rondrijden met een geluidswagen of werkzaamheden uitvoeren waarbij geluidsoverlast buiten plaatsvindt? Dan vraagt u hiervoor toestemming.

Online toestemming geluidhinder vragen met uw DigiD>

Voorwaarden

Vraag de toestemming uiterlijk 8 weken voor de activiteit aan. Zijn er 150 of meer personen aanwezig, dan doet u een melding brandveilig gebruik. U doet dit met het formulier hieronder.

Top