Toestemming geluidhinder

Wilt u een feestje organiseren waarbij u buiten of in een tent muziek laat horen? Wilt u rondrijden met een geluidswagen of werkzaamheden uitvoeren waarbij geluidsoverlast buiten plaatsvindt? Dan vraagt u hiervoor minimaal acht weken van tevoren toestemming aan.

Online toestemming geluidhinder vragen met uw DigiD>

Meer dan 150 personen

Zijn er 150 of meer personen aanwezig, dan vult u ook het formulier brandveilig gebruik in.

Top