Teylerspark

Om de doorstroming op de sociale woningmarkt te stimuleren, besloot de gemeenteraad op 21 april 2016 om extra sociale huurwoningen te bouwen in Nieuwveen (Teylerspark), Ter Aar (Middelweg) en Langeraar (Damstaete). De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 het bestemmingsplan Teylerspark vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is het mogelijk om 20 sociale huurwoningen te bouwen op deze locatie. Inmiddels is de bouw van de woningen gestart. Voor meer informatie over de verhuur en toewijzing kunt u vinden via de website van Woningstichting Nieuwkoop. De woningen zijn naar verwachting in november 2019 klaar. De planning is dat de huurders eind 2019 hun nieuwe woning kunnen betrekken.

Naast de 20 huurwoningen aan het Teylerspark is er ruimte voor de bouw van extra woningen op deze locatie. Voor deze uitbreiding zijn de eerste schetsen gemaakt. In deze schetsen houden we rekening met de omgeving, zodat de nieuwe woningen een mooi geheel vormen met de bestaande woonwijk. Deze schetsen zijn de basis voor het bestemmingsplan voor dit 2e deel van Teylerspark. Ook maken we samen met omwonenden een plan voor de invulling van het openbaar groen/park. Hierover informeren wij u in een later stadium.

Top