Steunfonds Covid-19 maatschappelijke organisaties van vitaal belang

De gemeente Nieuwkoop heeft een ‘Steunfonds Covid-19 maatschappelijk organisaties van vitaal belang’ ingesteld. Het steunfonds is bedoeld voor maatschappelijke organisaties gevestigd in Nieuwkoop die na gebruik van landelijke regelingen en het nemen van maatregelen om kosten te beperken, in financiële problemen komen.Deze organisaties zijn afhankelijk van subsidies of ondersteuning van de gemeente. Denk hierbij aan non-profitorganisaties op het gebied van sport, cultuur en recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het steunfonds gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager heeft alle landelijke regelingen benut.
  • De aanvrager is een vereniging, stichting of maatschappelijk initiatief waarvan de kernactiviteiten plaatsvinden binnen de gemeente Nieuwkoop.
  • De aanvrager kan aantonen dat er financiële problemen zijn als gevolg van de coronacrisis en dat deze problemen leiden tot een gevaar voor het voortbestaan van de organisatie.
  • De aanvrager kan aantonen dat deze problemen zijn ontstaan na 1 maart 2020.
  • Landelijke verenigingen/stichtingen zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor lokale afdelingen van landelijke verenigingen en stichtingen.
  • De gemeente Nieuwkoop behoudt te allen tijde het recht om een aanvraag van vereniging, stichting of maatschappelijke instantie af te wijzen en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de aanvrager.
  • Indien er achteraf toch steun vanuit het rijk mogelijk blijkt, behoudt de gemeente het recht op terugvorderen van het beschikte bedrag.

Elke aanvraag vraagt om maatwerk, de situatie kan per organisatie verschillend zijn.

U kunt het steunfonds aanvragen via een van de onderstaande formulieren:

Heeft u vragen over het steunfonds of wilt u weten of u voor het steunfonds in aanmerking komt? Neem dan contact op met het verenigingsloket via verenigingsloket@nieuwkoop.nl.

Top