Starterslening

U wilt een huis kopen in de gemeente Nieuwkoop, maar u heeft daarvoor niet voldoende inkomen. Met de starterslening financiert u het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom van de woning. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Deze regeling geldt tot er geen budget meer beschikbaar is.

Aanvragen starterslening met uw DigiD >

Komt u in aanmerking voor een lening?

De hoogte van het bedrag dat u kunt lenen is afhankelijk van uw financiële draagkracht en van de kosten van uw woning. De lening bedraagt maximaal € 17.500. U leent van de gemeente via het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten). Het SVn verzorgt de afhandeling en de administratie van de lening. Uw aanvraag wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Op de website www.svn.nl vindt u meer informatie over de starterslening en de procedure en kunt u zien wat de status van uw aanvraag is.

Voorwaarden

  • U staat, op het moment van aanvraag voor de starterslening, minimaal één jaar ingeschreven in de gemeente Nieuwkoop.
  • Het huis dat u wilt kopen staat in de gemeente Nieuwkoop.
  • De woning die u wilt kopen, wordt gekocht met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • De aankoopsom (inclusief bijkomende kosten) is niet hoger dan de kostengrens die staat aangegeven op www.nhg.nl.
  • U kunt onvoldoende lenen om de totale koopsom van uw woning te financieren
  • Het is uw eerste koopwoning.
  • U heeft een getekende koopovereenkomst.

Let op! Het is niet mogelijk om vrijblijvend een starterslening aan te vragen, zonder dat er sprake is van een concrete woning met een getekende koopovereenkomst. Mocht u van tevoren willen weten of u in aanmerking kunt komen voor een starterslening en voor welk bedrag, dan kunt u op de website van het SVn een rekenvoorbeeld invullen.

Rekenvoorbeeld website SVn

Top