(spoedeisende) Jeugdhulp

Als u zich in een situatie bevindt of een situatie ziet waar duidelijk is dat een kind of de ouders direct hulp nodig hebben zijn er diverse instanties die u kunnen helpen.

Is er dringend hulp nodig? (Crisis)

  • In geval van spoedeisende hulp en levensbedreigende situaties, bel 112.
  • Heeft u of het gezin waar het om gaat al een hulpverlener? Bel dan die hulpverlener of huisarts.
  • In alle andere situaties kunt u terecht bij telefoonnummer 088-9004000. U krijgt dan een medewerker van Kwadraad, maatschappelijk werk aan de telefoon.

Heeft u vermoedens van kindermishandeling?

Denkt u dat iemand uit uw omgeving mishandeld wordt? Wordt u regelmatig geslagen of mishandeld? Kunt u zich slecht beheersen? Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt en stopt niet vanzelf. Laat het er niet bij zitten en ga naar Veilig Thuis

Wilt u informatie en advies over opgroeien, opvoeden of jeugdhulp?

Is er geen sprake van een dringende situatie? Maar wilt u toch informatie en advies? Neem dan contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

U kunt ook bellen met het CJG via 088 254 23 56. In geval van crisis is er ook buiten kantoortijden altijd iemand bereikbaar.

Top