Slopen

Wilt u iets gaan slopen? Dan is in de meeste gevallen een sloopmelding nodig. Wanneer er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt bij het slopen meldt u dit. Gaat u asbest verwijderen? Dan meldt u dit altijd! Kijk voor meer informatie over het verwijderen van asbest bij het onderwerp ‘Asbest’.

De sloopmelding

Op de website Omgevingsloket Online vindt u het formulier voor het melden van de sloop. U kunt dit formulier zowel online als per post naar de gemeente sturen.

Welke termijn houd ik aan om het slopen te melden?

De melding doet u minimaal vier weken voordat u begint met slopen. Er zijn hierop echter twee uitzonderingen:

  • Wanneer er sprake is van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden (zoals bij huurwoningen) geldt een termijn van vijf werkdagen.
  • Er geldt een termijn van vijf werkdagen voor particulieren die zelf hechtgebonden asbesthoudende materialen verwijderen met een maximum van 35 m2.
     

Asbestinventarisatierapport

Bij het melden van de sloop voegt u in de meeste gevallen ook een asbestinventarisatierapport bij. Dit rapport is geschreven door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en is niet ouder dan drie jaar.

Wanneer de asbestverwijdering valt onder de uitzonderingsregels die gelden voor particulieren, is er geen asbestinventarisatierapport nodig. Ook wanneer het bouwwerk dat gesloopt gaat worden is gebouwd ná 1 januari 1994, is er geen asbestinventarisatierapport nodig.

Kosten

De sloopmelding bij de gemeente is gratis. Het op laten stellen van een inventarisatierapport kan wel geld kosten.

Meer informatie

Voor meer informatie over asbest  kunt u terecht op de website van Kenniscentrum InfoMil. De regelgeving kunt u vinden in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen. Maak hiervoor online een afspraak of via het telefoonnummer 14 0172.

Afspraak maken >

Top