Robbert-Jan van Duijn

Portefeuilles

 • Bestuurlijke aangelegenheden (o.a. verkiezingen)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale veiligheid en integrale handhaving (inclusief milieuhandhaving)
 • Cultuurhistorie & erfgoed
 • Kunst & cultuur
 • Evenementen
 • Representatie en kabinetszaken
 • Regionale samenwerking
 • Vastgoed
 • Grondexploitaties
 • Personeel & organisatie
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Functie Ambtshalve

Bezoldigd/ Onbezoldigd

Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Ja Onbezoldigd
Lid Districtscollege Alphen aan den Rijn / Gouda Ja Onbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Holland Rijnland Ja Onbezoldigd

Top