Regels terras

U mag een terras inrichten bij een horecabedrijf. Hiervoor heeft u geen vergunning nodig. Wanneer u een Drank- en horecavergunning heeft, staat het terras ook hierop vermeld. Als dit niet het geval is, kunt u dit aanvragen met het downloadformulier. Of online:

Online wijziging van het pand doorgeven met uw DigiD >

Ook een horecabedrijf in een winkel mag een terras inrichten. De horeca moet dan wel een nevenactiviteit zijn en het terras is alleen geopend als de winkel geopend is.

Het terras moet voldoen aan de regels van de Algemene plaatselijke verordening (artikel 2:28, 2:28a en 2:29) en het Horeca- en Horecasanctiebeleid (artikel 4.4).

In het kort houden deze regels het volgende in:

 • Zonder drank- en horecavergunning verstrekt u geen alcohol op het terras.
 • Op het terras staat geen tap.
 • Het is niet toegestaan om muziek op het terras ten gehore te (laten) brengen. Dit geldt voor zowel levende als mechanische muziek.
 • Het terras grenst aan het bedrijf.
 • De houder van het terras gaat zorgvuldig om met ligging en onderhoud.
 • Als het gebied bestaat uit een stoep en een rijbaan, is er een vrije doorgang voor voetgangers, gehandicapten- en kinderwagens van minimaal 1,50 meter.
 • Als het gebied bestaat uit alleen een stoep, is er een vrije doorgang voor de hulpdiensten van minimaal 3,50 meter.
 • Het terras is sierend voor het straatbeeld.
 • Het terras levert geen gevaar of hinder op voor de omgeving.
 • Het terrasmeubilair is windvast, bevat geen scherpe uitsteeksels en levert geen gevaar op voor voorbijgangers.
 • De ondernemer voorkomt dat het terras na sluitingstijd nog gebruikt kan worden.
 • Een terras op de openbare ruimte wordt niet ingenomen op dagen waarop het betrokken gedeelte door het gemeentebestuur voor andere doeleinden ter beschikking wordt gesteld.
 • De ondernemer is verantwoordelijk voor de openbare orde op en in de omgeving van het terras.

Voor de volledige wettelijke regels kunt u terecht in de bovenstaande aangegeven regelingen. Als dit niet het geval is, kunt u dit aanvragen met het formulier: 'Aanvraag wijziging inrichting’: onder aan de pagina.

Top