Paradijsweg westzijde

Van visie naar bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 18 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Paradijsweg Westzijde – eerste fase” (gewijzigd) vastgesteld. Na publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan zijn er beroepen ingediend bij de Raad van State. Deze beroepen zullen tijdens een zitting van de Raad van State worden behandeld, waarna deze uitspraak doet. Dit kan nog geruime tijd in beslag nemen. Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

In het gebied van 22,5 hectare wordt ongeveer 17,7 hectare (planologisch) glas, waarvan 8,3 hectare bebouwd met glas en andere bedrijfsopstallen, geruimd. Er worden 3 glastuinbouwbedrijven verplaatst. In totaal kunnen hiervoor 42 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast wordt ruim 11 hectare nieuwe natuur en water mogelijk. De basis van het project is de door de gemeenteraad vastgestelde (verbeterde) Visie herontwikkeling Paradijsweg. Deze is in 2018 vastgesteld. De transformatie is het initiatief van tuinders en bewoners zelf die zich hebben verenigd in een coöperatie.

Wethouder Guus Elkhuizen nam vrijdag 16 oktober 2020 het ideeënboek ‘Paradijs aan de plas’ in ontvangst. Het boek werd overhandigd door het bestuur van de coöperatieve Belangenvereniging Paradijsweg Noord-West (Natte Kant).

Wat ging eraan vooraf?

De voorbereidingsperiode van de herontwikkeling Paradijsweg kent een lange voorgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente in maart 2013 een projectsubsidie toegekend voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Paradijsweg - natte kant. De locatie Paradijsweg westzijde is een glastuinbouw transformatiegebied. Een deel van de kassen aan de westzijde van der Paradijsweg is niet meer in gebruik. Een aantal ondernemers wil stoppen en diverse ondernemers willen hun kassen verplaatsen naar een andere locatie. Ook enkele tuinbouwbedrijven zonder kassen willen stoppen. De provincie Zuid-Holland biedt aan dat er meer woningen voor de kassen mogen terugkomen dan op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling is toegestaan. Dit aanbod maakt het voor de ondernemers/eigenaren financieel aantrekkelijker om hun kassen en bedrijven op te ruimen en anders te organiseren en de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de (verbeterde) Visie herontwikkeling Paradijsweg en nota van uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het wijzigen van glastuinbouwbestemmingen naar natuur, recreatie en woonbestemmingen. Deelname door eigenaren is vrijwillig.

Top