Paradijsweg westzijde

Van visie naar bestemmingsplan

De deelnemers van het project zijn bekend. Voor de eigendommen van deze deelnemers heeft het college van B en W een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld, dat in juni 2020 ter inzage gelegd wordt. In het bestemmingsplan geven we de transformatie van het Paradijsweggebied-natte kant vorm. In het gebied van 22,5 hectare ruimen we ongeveer 17,7 hectare (planologisch) glas, waarvan 8,3 hectare bebouwd met glas en andere bedrijfsopstallen, op en organiseren we de indeling anders. We verplaatsen 3 glastuinbouwbedrijven. In totaal bouwen we 41 nieuwe woningen, verplaatsen we 1 woning en maken we ruim 11 hectare nieuwe natuur en water mogelijk. Na de ter visie legging en het beantwoorden van eventuele zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. De basis van het project is de door de gemeenteraad vastgestelde (verbeterde) Visie herontwikkeling Paradijsweg. U kunt hieronder de stukken van de verbeterde visie inclusief nota van uitgangspunten en visiekaarten zes deelgebieden bekijken. 

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u, nadat dit ter inzage gelegd is, vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan op afspraak inzien tijdens openingsuren bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Nieuwveen.

Wat ging eraan vooraf?

De voorbereidingsperiode van de herontwikkeling Paradijsweg kent een lange voorgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente in maart 2013 een projectsubsidie toegekend voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Paradijsweg - natte kant. De locatie Paradijsweg westzijde is een glastuinbouw transformatiegebied. Een deel van de kassen aan de westzijde van der Paradijsweg is niet meer in gebruik. Een aantal ondernemers wil stoppen en diverse ondernemers willen hun kassen verplaatsen naar een andere locatie. Ook enkele tuinbouwbedrijven zonder kassen willen stoppen. De provincie Zuid-Holland biedt aan dat er meer woningen voor de kassen mogen terugkomen dan op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling is toegestaan. Dit aanbod maakt het voor de ondernemers/eigenaren financieel aantrekkelijker om hun kassen en bedrijven op te ruimen en anders te organiseren en de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de (verbeterde) Visie herontwikkeling Paradijsweg en nota van uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het wijzigen van glastuinbouwbestemmingen naar natuur, recreatie en woonbestemmingen. Deelname door eigenaren is vrijwillig. Doet een eigenaar van gronden binnen het plangebied Paradijsweg - natte kant niet mee met de transformatie, dan blijft de bestemming van zijn gronden in het nieuwe bestemmingsplan gelijk met de huidige bestemming.

Heeft u vragen? Mail dan naar paradijswegwestzijde@nieuwkoop.nl.

Top