Paradijsweg westzijde

Van visie naar bestemmingsplan

Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de (verbeterde) Visie herontwikkeling Paradijsweg en nota van uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan. U kunt hieronder de stukken van de verbeterde visie inclusief nota van uitgangspunten en visiekaarten zes deelgebieden bekijken. Vervolgens is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan is een eerste stap naar een nieuw bestemmingsplan. Het doel van het nieuwe bestemmingsplan is het wijzigen van glastuinbouwbestemmingen naar natuur, recreatie en woonbestemmingen. Deelname door eigenaren is vrijwillig. Doet een eigenaar van gronden binnen het plangebied Paradijsweg natte kant niet mee met de transformatie, dan blijft de bestemming van zijn gronden in het nieuwe bestemmingsplan gelijk met de huidige bestemming.

Wat ging eraan vooraf?

De voorbereidingsperiode van de herontwikkeling Paradijsweg kent een lange voorgeschiedenis. De provincie Zuid-Holland heeft aan de gemeente in maart 2013 een projectsubsidie toegekend voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor de Paradijsweg – natte kant.

De locatie Paradijsweg westzijde is een glastuinbouw transformatiegebied. Een deel van de kassen aan de westzijde van der Paradijsweg is niet meer in gebruik. Een aantal ondernemers wil stoppen en diverse ondernemers willen hun kassen verplaatsen naar een andere locatie. Ook enkele tuinbouwbedrijven zonder kassen willen stoppen. De provincie Zuid-Holland biedt aan dat er meer woningen voor de kassen mogen terugkomen dan op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling is toegestaan. Dit aanbod maakt het voor de ondernemers/eigenaren financieel aantrekkelijker om hun kassen c.q. bedrijf te saneren en de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.

Heeft u vragen? Mail dan naar paradijswegwestzijde@nieuwkoop.nl.

Top