Opbouw afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari 2020 verandert de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Uw afvalstoffenheffing bestaat dan uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van al het afval, behalve het restafval. Dit tarief is een vast bedrag per jaar. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u het restafval aanbiedt. Hierbij geldt: hoe beter u het afval scheidt, hoe minder restafval en hoe lager uw kosten.

De nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing worden in december 2019 vastgesteld in de verordening afvalstoffenheffing 2020. Het gaat om vijf soorten tarieven. De voorlopige tarieven zijn:

  • Vast tarief eenpersoonshuishouden: € 171 per jaar
  • Vast tarief meerpersoonshuishouden: € 245 per jaar 
  • Variabel tarief legen minicontainer voor restafval 140 liter: € 4,00 per keer
  • Variabel tarief legen minicontainer voor restafval 240 liter: € 7,00 per keer
  • Variabel tarief inwerpen van zak (60 liter) met restafval in verzamelcontainer: € 1,50 per keer

Rekenvoorbeelden met voorlopige tarieven

Top