Onderwijs

Leerplicht

De gemeente Alphen aan den Rijn voert de leerplichtwet en de leerlingenadministratie uit voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Kijk voor meer informatie over leerplicht en/of voor contactgegevens op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. De scholen in de gemeente bieden alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs. Als ouder/verzorger van een leerling met een ondersteuningsbehoefte kunt u hierover in gesprek gaan met de school. Als u nog meer vragen heeft, kunt u terecht bij het Samenwerkingsverband. Vragen over het Primair Onderwijs kunt u stellen aan het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Rijnstreek. http://www.swvrijnstreek.nl/.  Als u hierover nog meer vragen heeft, kunt u deze stellen bij het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband VO Midden Holland en Rijnstreek. www.swv-vo-mhr.nl of via onderwijsloket@swv-vo-mhr.nl

Hulp bij ernstige dyslexie

Wist u dat er vergoede hulp bestaat voor kinderen tot twaalf jaar met ernstige dyslexie? Scholen kunnen namelijk kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) aanmelden voor een diagnose en behandeling. De diagnose en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (zogenoemde EED-zorg) valt sinds 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Voor deze zorg hebben de gemeenten binnen Holland Rijnland contracten afgesloten met hulpverleners. Ook is er een nieuwe procedure vastgesteld.

Hardnekkige taalachterstand

Op de website van het samenwerkingsverband Rijnstreek is meer informatie te vinden over de procedure rondom EED zorg. In het kort komt die erop neer dat een school leerlingen van 7-13 jaar met ernstige dyslexie rechtstreeks kan aanmelden bij een hulpverlener (aanbieder) met wie de gemeente een contract heeft. De actuele lijst van aanbieders is te vinden op de website van Holland Rijnland. De school toont daarbij aan dat de leerling een hardnekkige achterstand heeft in lees- en spellingsonderwijs, ondanks de hulp die de school zelf al heeft geboden.

Geen kosten voor ouders

De aanbieder zal beoordelen of de hulpaanvraag van de school terecht is en of het kind echt EED heeft. Als dat zo is, kan het kind daarvoor behandeld worden. De aanbieder werkt daarbij volgens het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling (PDDB, ook wel het protocol voor de zorg). Als het kind EED-zorg krijgt, handelt de hulpverlener de kosten voor de behandeling rechtstreeks af met de gemeente. Dat betekent dat u daar als ouder geen omkijken naar hebt.

Overleg met de school

Denkt u dat uw kind EED-zorg nodig heeft? Overleg dan met de school of aanmelding daarvoor mogelijk is. Uw kind kan namelijk alleen door de school aangemeld worden en die heeft ook de gegevens die daarvoor nodig zijn.

Schoolkeuze

Bent u bezig met de schoolkeuze voor uw zoon of dochter, dan vindt u op deze pagina informatie over de scholen die gevestigd zijn in onze gemeente. De Inspectie van het Onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u eventueel de scholen vergelijken. 

Ter Aar

Langeraar

Zevenhoven

Nieuwveen

Noorden

Woerdense Verlaat

Nieuwkoop

Voortgezet Onderwijs

Top