Ondernemen in Nieuwkoop

Starten en vestigen

Wilt u meer weten over starten, vestigen of beëindigen van een bedrijf? Dan kunt u terecht bij het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket helpt u graag op weg.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn kunt u het beste telefonisch contact opnemen met het Ondernemersloket via 14 0172 of per e-mail via ondernemersloket@nieuwkoop.nl. De medewerkers van het ondernemersloket kunnen samen met u kijken hoe zij u kunnen helpen.

Spreekuur voor (kleine) zelfstandigen

Veel kleine zelfstandigen moeten zich inspannen om te overleven. Dat levert veel vragen op waar soms moeilijk een antwoord op te vinden is. Het Ondernemersklankbord (ervaren oud-ondernemers en vakspecialisten) is voor deze groep een inloopspreekuur gestart. Dit doen zij samen met de gemeente Alphen aan den Rijn, maar het spreekuur is ook opengesteld voor (kleine) zelfstandigen uit de gemeente Nieuwkoop. Het spreekuur wordt elke veertien dagen gehouden op de oneven weken op vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het iFlow Ondernemingshuis, Europaplein 10 te Alphen aan den Rijn, zie ook: www.iflowalphen.nl.

Op het spreekuur kunt u terecht met vragen zoals: Ik wil een onderneming starten, maar hoe pak ik dat aan? Welke bedrijfsvorm is voor mijn onderneming geschikt? Moet ik herinvesteren of is dat nu niet verstandig? Ik heb een lening nodig, maar de bank wil die niet geven. Kan ik hiervoor bij de gemeente terecht? Hoe kan ik de bedrijfskosten verlagen? Wie helpt mij aan goede ideeën om meer klanten te krijgen? Hoe kom ik uit de schulden? Moet ik stoppen of doorgaan? Als ik stop, heb ik dan recht op een uitkering?

Wat neemt u mee naar het inloopspreekuur?

Het is handig als u cijfers meeneemt die van belang zijn voor uw vraag. U kunt daarbij denken aan:

  • Een schuldenoverzicht.
  • Een overzicht van vaste lasten en privé-uitgaven.
  • De jaarrekening van het laatste jaar.

Wat kunt u verwachten van het gesprek?

De bedoeling is in een kort gesprek uw situatie te analyseren. Zonodig wordt een vervolgafspraak gepland.

Ondernemersverenigingen

De ondernemersverenigingen die actief zijn binnen de gemeente Nieuwkoop hebben zich verenigd binnen het Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON). Het doel van deze vereniging is de collectieve belangenbehartiging van de individuele leden via de aangesloten ondernemersverenigingen en/of vertegenwoordigingen. Het VON zet zich in voor ondernemers in de gemeente Nieuwkoop: voor bedrijvigheid in het groene hart van Nederland. Het VON voert ook maandelijks overleg met de gemeente. Voor meer informatie over de Verenigde Ondernemers Nieuwkoop verwijzen wij u naar de website www.vonieuwkoop.nl

Detailhandelsnota

De gemeente Nieuwkoop is trots op haar ondernemers. De gemeente vindt een goed ondernemersklimaat dan ook belangrijk. Daarom is in 2009 samen met de ondernemers de ‘Detailhandelsnota 2020’ opgesteld. In deze nota staat het detailhandelsbeleid en de visie voor de komende jaren. U kunt de detailhandelsnota hieronder downloaden.

Top