Noordse Buurt

De Noordse Buurt is een voormalige glastuinbouwlocatie in de gemeente Nieuwkoop. De tuinbouwfunctie is echter grotendeels verdwenen. Op 16 juli 2009 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Noordse Buurt’ vast, waarin de Noordse Buurt voor het grootste deel bestemd is als natuur. Tijdens de heroriëntatie in 2012 besloot de raad om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en de herinrichting van de Noordse Buurt niet te beperken tot natuur, maar om de bestemming te wijzigen naar agrarisch en (glas)tuinbouw (transformatiegebied).

Inrichtingsvisie

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad de inrichtingsvisie 'Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt' vastgesteld. De inrichtingsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Deze presenteren we tijdens een nader te bepalen inloopavond in december 2019. Op dit voorontwerp kunt u een reactie indienen.

‘Rondje Noordse Buurt’

De ontwikkelingen in de Noordse Buurt staan niet stil. Op dit moment ontwerpen wij het ‘rondje Noordse Buurt’. Dit zijn wandelroutes aan de rand van het gebied. Langs deze wandelroutes komen drie ‘accenten’ (objecten), die bijdragen aan de beleving van de Noordse Buurt. Tijdens een inloopavond is de keuze gevallen op een roeiboot, uitkijktoren op dijk en een kunstwerk met bloemen. De gekozen accenten worden nu verder uitgewerkt en krijgen een plek langs de wandelroute.

Top