Nieuws algemeen

 • Binnenkijken bij duurzame woningen tijdens de Duurzame Huizen Route

  (26-10-2021)

  De snel oplopende gasprijzen zijn voor veel huishouders reden om zich te oriënteren op energiebesparende maatregelen of aardgasvrij wonen.

 • ‘We blijven in beweging’

  (26-10-2021)

  De maand september werd uitgeroepen tot 'Nieuwkoop on the Move'-maand. Omdat er eindelijk veel meer mocht, konden de verenigingen het nieuwe seizoen weer opstarten. Dat is op veel plaatsen ook goed van de grond gekomen.

 • Ondermijning in het buitengebied

  (25-10-2021)

  We krijgen in Nederland steeds meer te maken met verborgen criminaliteit (ondermijning) met name in de buitengebieden van gemeenten.

 • Nieuwe hotspots hondencampagne    

  (25-10-2021)

  Veel hondenbaasjes ruimen netjes de poep op en lijnen hun hond aan op de plekken waar dat moet. Hartstikke goed! Het gaat echter nog niet overal goed. Daarom geven we met een campagne extra aandacht aan het opruimen van hondenpoep en de regels voor het uitlaten van honden.  

 • Fietsverlichtingsactie zaterdag 6 november 

  (24-10-2021)

  Het is belangrijk dat de verlichting op de fiets het doet. Zeker nu het weer vroeger en langer donker wordt. Ook dit jaar is er daarom weer de fietsverlichtingsactie. Bij vijf rijwielhandelaren uit de gemeente kunt u op zaterdag 6 november gratis uw fietsverlichting laten controleren.

 • Start sloop oude basisscholen  

  (23-10-2021)

  VSM Sloopwerken start begin november met de sloop van de drie oude basisscholen, de Fontein, Het Kompas en De Vosseschans, in Ter Aar. De leerlingen zijn inmiddels verhuisd naar IKC De Vaart. De oude schoolgebouwen staan nu leeg.   

 • Gemeente Nieuwkoop staat voor u klaar!

  (22-10-2021)

  Goede dienstverlening van de gemeente is belangrijk. Voor u als inwoner, ondernemer of vereniging zijn we vaak de meest nabije overheid. Of het nu gaat om zaken die spelen in uw eigen omgeving of over de uitvoering van ons beleid, we staan voor u klaar. U kunt erop vertrouwen dat onze dienstverlening goed en betrouwbaar is en dat we u hulp bieden wanneer u dat nodig heeft.

 • Bouw mee aan de toekomst van Nieuwkoop

  (22-10-2021)

  We zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die ons nieuwe team Woningbouw komen versterken.

 • Winnaars ‘De Groenste Tuin’ verkiezing 2021

  (22-10-2021)

  Inmiddels zijn alle deelnemers van ‘De Groenste Tuin’ verkiezing beoordeeld.

 • Beschermwaardige bomen

  (21-10-2021)

  We hebben veel mooie, beschermwaardige bomen in de gemeente. Om deze bomen te beschermen werken wij met de Lijst Beschermwaardige Houtopstanden (bomen of boomgroepen). 

 • Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen

  (21-10-2021)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft beleidsregels vastgesteld voor de zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.

 • Het Regionaal Mobiliteitsteam helpt

  (19-10-2021)

  Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland helpt mensen die tijdens de coronacrisis hun baan of inkomen zijn kwijt geraakt.

 • Inspirerende Regenboogavond

  (19-10-2021)

  In samenwerking met Movisie organiseerde de gemeente 12 oktober een Regenboogavond.

 • Klimaatquiz: test uw 'groene' kennis!

  (19-10-2021)

  Weet u het antwoord op de vraag ‘Wat kunt u doen om uw tuin zo klimaatvriendelijk in te richten?’ en ‘Wat zijn de voordelen van met uw handen in de aarde wroeten?’

 • Lever donzen dekbedden in op de Milieustraat 

  (19-10-2021)

  Sinds kort kunt u donzen dekbedden inleveren in een speciale container op de Milieustraat in Nieuwveen. Sympany zamelt de dekbedden in en bij Ducky Dons in Ermelo worden de dekbedden gerecycled.

 • Haal uw boot weg 

  (19-10-2021)

  Multituin en Landschap start vanaf 1 november met het vervangen van de beschoeiing langs een deel van het Zuideinde (tussen huisnummer 40 en 90) de Dorpsstraat (tussen Kennedylaan en dorpscentrum) in Nieuwkoop. Heeft u hier een boot liggen? Zorg dan dat u deze tijdelijk verplaatst als de aannemer aan de slag gaat. Tijdens de werkzaamheden kan er enige verkeershinder ontstaan, er zijn geen afsluitingen. 

 • 28 oktober inzameling textiel Sympany huis-aan-huis  

  (12-10-2021)

  Deze huis-aan-huis inzamelingen vormen een mooie aanvulling op de inzameling via textielcontainers. Begin oktober, ongeveer 10 dagen voor de inzameling, worden de stickers verspreid in de folderpakketten. Deze stickers plakt u op de zakken met het textiel. Op de dag van de inzameling kunt u de zakken voor 9.00 uur aan de weg zetten. Tijdens de inzameling in juli is er ruim 2000 kilo textiel ingezameld. Een mooi resultaat! 

 • Begroting 2022

  (08-10-2021)

  De conceptbegroting voor 2022 is klaar. In die begroting staat welke inkomsten we als gemeente verwachten en waar we dat geld aan uitgeven.

 • Nomineer iemand voor de Jeugdvrijwilligersprijs en/of de Vrijwilligersprijs!

  (13-09-2021)

  De gemeente reikt in januari 2022 de Jeugdvrijwilligersprijs (tot 21 jaar) én de Vrijwilligersprijs (vanaf 21 jaar) 2021 uit.

 • Gemeenteraadsverkiezingen

  (06-09-2021)

  Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

 • Nieuwkoop on the Move

  (16-08-2021)

  Afgelopen anderhalf jaar hielden we ons massaal aan de maatregelen. Dit hield helaas ook in dat we in mindere mate konden sporten en samenkomen. Nu de besmettingscijfers teruglopen, de overheid de maatregelen langzaam versoepelt en het "normale" leven weer opgang komt is het tijd om nog beter voor onszelf te gaan zorgen. De aankomende tijd  zijn er veel clubs, verenigingen  en sportcoaches die graag samen met u in beweging komen.

 • Sportakkoord - Uitnodiging interactieve webinars

  (02-03-2021)

  Een belangrijk onderdeel van het (lokale) Sportakkoord is het structureel versterken van de sport, zodat meer mensen met meer plezier gaan en blijven sporten en bewegen. Hierbij zijn vitale, toekomstbestendige en zelfredzame sportaanbieders een belangrijke schakel.

 • Gemeente investeert de aankomende jaren miljoenen in verkeersveiligheid

  (11-12-2020)

  Om er voor te zorgen dat gemeente Nieuwkoop ook in de toekomst veilig, bereikbaar en leefbaar blijft heeft de gemeenteraad 10 december het gemeentelijk verkeer-en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit plan staan de ambities en doelen op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende tien jaar beschreven.

 • AANPASSINGEN PROGRAMMA WEEK VAN DE DUURZAAMHEID

  (07-10-2020)

  Bij het organiseren van de week was rekening gehouden met de toenmalige corona beperkingen. Helaas zijn er vorige week nieuwe maatregelen bij gekomen en zien wij ons genoodzaakt een aantal aanpassingen aan het programma doen.

 • Ter Aar denkt na over toekomst dorpshart

  (20-03-2020)

  Hét dorpshart van Ter Aar moet een aantrekkelijke plek zijn met een sterke mix van functies waar je efficiënt je boodschappen kan doen. Daar zijn ondernemers, vastgoed eigenaren en ook inwoners het wel over eens.

 • Papier en karton aanbieden

  (25-02-2020)

  U kunt op verschillende manieren uw papier en karton aanbieden: Zelf wegbrengen of aan de weg zetten in dozen of een minicontainer. In onze gemeente zijn diverse verenigingen, kerken en organisaties actief met de inzameling van papier en karton.

 • Tegemoetkoming medisch afval

  (01-10-2019)

  Heeft u door chronische ziekte of een handicap veel medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • Afval Scheiden Loont

  (05-04-2019)

  De gemeenteraad stemde 4 april 2019 in met het voorstel van het college om ‘Afval Scheiden Loont’ in te voeren in gemeente Nieuwkoop. Op deze pagina leest u wat er gaat veranderen en wat dat voor u betekent. Ook geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

 • Veelgestelde vragen Afval Scheiden Loont

  (05-04-2019)

  ‘Afval Scheiden Loont’ brengt voor u de nodige veranderingen met zich mee. We hebben dan ook alvast een aantal veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen en denkt u dat meerdere mensen deze vraag ook hebben? Neem dan contact met ons op via afval@nieuwkoop.nl.

Top