Wijkagenten aan het woord (09-05-2019)

Dit item is verlopen op 30-05-2019.

Het houdt niet op, niet vanzelf! Huiselijk geweld komt meer voor dan gedacht, ook hier in de gemeente.

Van vernedering en verwaarlozing tot seksueel geweld. De gevolgen voor het gezin zijn groot en als politie willen we maar één ding en dat is zorgen dat het weer veilig wordt in huis. Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. De politie registreerde in 2017, 84.000 incidenten van huiselijk geweld en in werkelijkheid ligt het aantal gevallen nog veel hoger. Betrokkenen melden lang niet alle gevallen van huiselijk geweld uit schaamte, angst en schuldgevoel.

Als u zelf te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd iets aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Of u nu vermoedens heeft of het zeker weet. Zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Neem iemand in vertrouwen. Dat is misschien moeilijk, maar om de situatie te veranderen is erover praten de enige oplossing. U kunt ook contact leggen met Veilig Thuis. Zij brengen de situatie in kaart, schatten de veiligheid in en zorgen voor passende hulp. Als er sprake is van strafbare feiten, dan overlegt Veilig Thuis met de politie. Veilig Thuis kan ook advies geven wanneer u zich zorgen maakt om iemand anders en u kunt ook anoniem om advies vragen. U kunt Veilig Thuis bereiken via: 0800-2000. Dit nummer is gratis en 24/7 bereikbaar. Op www.vooreenveiligthuis.nl vindt u meer informatie.

Dreigt er direct gevaar? Neem dan contact met ons op en bel 112! Wilt u huiselijk geweld melden of aangifte doen? Bel dan met het landelijke nummer van de politie: 0900-8844. U kunt een afspraak maken om aangifte te doen. Een aangifte is voor ons belangrijk en zorgt er ook voor dat we meer mogelijkheden hebben om onderzoek te doen naar strafbare feiten en het geweld te stoppen. Het houdt niet op, niet vanzelf! Tot de volgende keer! Angelique, Marjolein, Koos en Sander

Top