Wethouder Platen lanceert website Omgevingswet (20-11-2017)

Dit item is verlopen op 05-12-2017.

De omgevingswet komt er aan. Deze bundelt alle wetgeving* en regels voor een veilige en fysieke leefomgeving. De nieuwe wet biedt meer ruimte aan de gemeente om keuzes te maken, en ruimte aan inwoners, ondernemers en andere partijen voor ideeën en initiatieven.

Nieuwkoop wil op tijd klaar zijn voor de Omgevingswet en is inmiddels gestart met de voorbereidingen. In 2017 heeft de gemeenteraad een plan van aanpak en startnotitie vastgesteld. Om inwoners, ondernemers en andere partijen te informeren over de omgevingswet en alles wat daarbij komt kijken, is er een website gemaakt.

Wethouder Paul Platen lanceerde de website www.nieuwkoop.nl/omgevingswet op 17 november. Deze website bevat algemene informatie over de Omgevingswet, de voortgang van het implementatietraject binnen de gemeente en de voorbereidingen van de omgevingsvisie.

Het opstellen van een omgevingsvisie voor het hele grondgebied van de gemeente is een belangrijke opgave. De omgevingsvisie is een integrale visie voor de lange termijn met strategische beleidskeuzes voor de fysieke leefomgeving.

* Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De wetgeving is daardoor te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. De overheid maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 omgevingswet. De omgevingswet treedt in 2021 in werking.

Top