Wethouder aan de slag met Intratuin dossier (09-05-2018)

Dit item is verlopen op 23-05-2018.

De verkiezingen zijn achter de rug en de nieuwe wethouders zijn gestart. Wethouder Antoinette Ingwersen is onder andere verantwoordelijk voor het Intratuin dossier, dat gaat over de ontwikkelingen achter de Intratuin in Ter Aar.

De wethouder is zich aan het inwerken op heel veel terreinen, maar ze pakt meteen met aandacht het Intratuin dossier op. Dat betekent dat zij alle informatie rondom het dossier verzamelt, in gesprek gaat met betrokken partijen en kijkt hoe omwonenden goed geïnformeerd en betrokken kunnen worden. Ook de verkeersituatie op de Kerkweg is daarbij een belangrijk punt van aandacht.

De gemeente heeft ook een aantal gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar. De ontwikkelaar is vergunninghouder en heeft het recht om op de locatie te bouwen, want de bouwvergunning is niet ingetrokken. Wel heeft de gemeenteraad op 8 maart 2018 een voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit houdt in dat gedurende één jaar geen supermarkt op deze locatie mag komen. Dit betekent dat de ontwikkelaar wel mag bouwen, maar het pand niet als supermarkt mag gebruiken. De raad heeft een jaar de tijd om de bestemming te wijzigen.

Meer informatie over het Intratuin dossier.

Top