Week tegen Eenzaamheid (24-09-2019)

Meer dan één miljoen Nederlanders voelen zich eenzaam. Zij voelen zich met niemand verbonden en missen een hechte band met anderen. Misschien kent u wel iemand die eenzaam is? Of heeft u vermoedens van eenzaamheid? Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid.

De slogan van deze week is: kom erbij! Eenzaamheid aanpakken begint bij het in contact komen met elkaar. Iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken of organiseren van een activiteit. Voor meer informatie over eenzaamheid: www.eentegeneenzaamheid.nl. Op deze website vindt u tips om eenzaamheid te herkennen, waar u eenzaamheid kunt melden en hoe u zelf iets kunt doen. Hieronder vindt u meer informatie over activiteiten bij u in de buurt. 

KBO  

Datum & aanvang 

Activiteit 

Contactpersoon 

Adres 

1 oktober, 14.00 uur 

8 oktober, 14.00 uur 

Ontmoetingsmiddag Parola 

Klaverjassen, biljarten, kaarten maken, breien en haken 

Ans van der Hoorn tel. 0172-604028 

Langeraarseweg 37, Ter Aar (Parola) 

3 oktober, 14.00 uur 

Zingen met het KBO Koor  

Aad Wassenburg 

tel. 0611105837 

Langeraarseweg 84, Ter Aar (KBO honk) 

4 oktober, 13.30 uur 

Bridgen 

Jan van den Bos 

tel. 0172-603271 

Langeraarseweg 84, Ter Aar (KBO honk) 

7 oktober, 10.45 uur 

Bewegen voor ouderen 

Anja van Baarle 

tel. 0172-478170 

Langeraarseweg 37, Ter Aar (Parola) 

7 oktober, 13.30 uur 

Jeu de boeles 

Henk Slof 

tel. 0172-603255 

Speeltuin, Van Wassenaerstraat 

/  Brederodeplein               

              

Inloopmomenten Tom in de Buurt 

Datum & aanvang 

Adres 

1 oktober, 10.30 - 15.45 uur 

8 oktober, 10.30 - 15.45 uur 

De Verbinding 2, Nieuwkoop 

2 oktober, 09.30 – 12.00 uur 

Maarten Freeke Wije 2D,  Nieuwkoop 

3 oktober, 09.00 – 11.30 uur 

Middelweg 1, Ter Aar 

4 oktober, 13.30 – 16.30 uur 

Maarten Freeke Wije 2D,  Nieuwkoop 

7 oktober, 09.30 – 12.00 uur 

Maarten Freeke Wije 2D,  Nieuwkoop 

7 oktober, 10.00 – 11.30 uur 

A.H. Kooistrastraat 29, Nieuwveen (’t Anker)   

  

Kom d’r uit naar kom d’r in 

Datum & aanvang 

Activiteit 

Contactpersoon 

Adres 

1 oktober, 14.00 uur 

(iedere eerste donderdag van de maand) 

  

De notaris vertelt 

Frits Horstmeier  

tel. 0620469461 

Zuideinde 107, Nieuwkoop (museum Kom d’r in) 

  

Wilt u komen maar heeft u vervoer nodig, mail dan met  (vervoer@museumkomdrin.nl) of bel Frits Horstmeier (0620469461) 

Knus 

1 oktober, 10.30 – 15.45 uur  

8 oktober, 10.30 – 15.45 uur 

Ontmoetingsplek, dagbesteding, kopje koffie, allerlei activiteiten 

Anouska Wijfje 

tel. 099-2091000 

De Verbinding 2, Nieuwkoop 

(Kaleidoskoop) 

PCOB

Datum

Activiteit

Adres

3 oktober

Contactmiddag Mettenburcht

Klaverjassen en rummikub

W.P. Speelmanweg 22/A, Nieuwveen

8 oktober

Bridgemiddag

Noordeinde 28, Zevenhoven

SOOS & Tom in de Buurt

Datum & aanvang

Activiteit

Adres

2 oktober, 14.00 uur

Klaverjassen en rummikub

Kerkweg 33 Ter Aar, Ter Aar (De Oude School)

3 oktober, 10.00 – 14.00 uur

Klaverjassen, rummikub en broodmaaltijd

Oostkanaalkade 2, Ter Aar (De Aarkant; naast de gereformeerde kerk)

3 oktober, 14.00 – 17.00 uur

Spelletjes spelen, koffie drinken en een praatje

Beukenpad 1, Ter Aar (Bibliotheek Rijn & Venen; Ter Aar)

Top