We stappen over op groene energie (19-06-2017)

Dit item is verlopen op 03-07-2017.

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze ambitie komt voort uit de afspraak die we met 195 landen hebben gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat we vóór het jaar 2050 geen gas, olie of kolen meer gebruiken. In plaats daarvan gebruiken we schone energie uit onder andere wind, zon en warmte uit bodem, lucht en water. Deze verandering heet ook wel de ‘energietransitie’.

Regionaal energieakkoord

De energietransitie is een grote opgave waar heel veel partijen aan moeten werken. In de regio willen gemeenten, waterschap, omgevingsdienst en provincie samen optrekken. Daarom is er een energieakkoord opgesteld, waarover alle partijen deze zomer definitief zullen besluiten. In Nieuwkoop bespreekt de gemeenteraad het energieakkoord in de meningsvormende raad van 22 juni en besluitvormende raad van 6 juli.

Het eerste honk: 2025

De realisatie van de totale energietransitie is nog niet helemaal te overzien en te plannen. In het regionale energieakkoord ligt de focus daarom op doelen tot 2025. In die periode zetten alle regionale partijen zich in om projecten te realiseren die gericht zijn op energiebesparing (2,5 PJ, ongeveer 7,2% van het huidige regionale energieverbruik), op het opwekken van duurzame energie met bestaande techniek (2,5 PJ t.o.v. 0,8PJ nu) en op kennis- en innovatieprojecten. Een gezamenlijke aanpak zorgt ook voor een goede basis voor een zorgvuldige gezamenlijke afweging van het belang van de energietransitie tegen andere belangen, bijvoorbeeld het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart.

Top