‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’ ter inzage (28-05-2018)

Dit item is verlopen op 18-06-2018.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat over een gebied van circa 1,5 hectare in de Noordse Buurt op de hoek Veenweg/Ir. J. Nysinghweg. In dit gebied kan een aantal visvijvers aangelegd worden met bijbehorende kleinschalige horeca/detailhandel en een parkeerterrein.

Het plan ligt sinds 24 mei zes weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunt u reageren op het plan door een ‘zienswijze’ in te dienen bij de gemeenteraad, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl.

U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en bij het Klant Contact Centrum aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen.
 

Top