Veelgestelde vragen Afval Scheiden Loont (05-04-2019)

‘Afval Scheiden Loont’ brengt voor u de nodige veranderingen met zich mee. We hebben dan ook alvast een aantal veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen en denkt u dat meerdere mensen deze vraag ook hebben? Neem dan contact met ons op via afval@nieuwkoop.nl.

Wanneer wordt het nieuwe afvalbeleid en tariefdifferentiatie ingevoerd?

Het nieuwe afvalbeleid en tariefdifferentiatie voeren we in vanaf 1 januari 2020.

Waarom wordt het nieuwe afvalbeleid en tariefdifferentiatie ingevoerd?

In de gemeente Nieuwkoop is de hoeveelheid restafval al jaren stabiel: ongeveer 200 kilo per inwoner per jaar. Met de invoering van het nieuwe beleid willen we dit halveren. Bij andere gemeenten in onze regio blijkt dat tariefdifferentiatie hiervoor een geschikte manier is.

Waarom moet ik afval gaan scheiden?

 • Afval scheiden scheelt niet alleen energie en grondstoffen maar betekent ook minder vervuiling. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof.
 • Van groente-, fruit- en tuinafval kan goede compost gemaakt worden. Compost kan vervolgens weer gebruikt worden als bodemverbeteraar in de akkerbouw.
 • Oud papier en drankenkartons zijn prima grondstoffen om nieuw papier van te maken.  
 • Ook kunststoffen en metalen en glazen verpakkingen krijgen een tweede leven. Oude verpakkingen worden weer nieuwe verpakkingen.

Hoe kan ik afval scheiden?

Hier gaan we u in de komende nieuwsbrieven meer over vertellen. Bent u nu al benieuwd? Kijk dan alvast op de afvalscheidingswijzer of op de website van Cyclus

Wat gaat er voor mij veranderen?

Vanaf 1 januari 2020 bestaat uw afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van al het afval, behalve het restafval. Het woord zegt het al, dit tarief staat vast. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u het restafval aanbiedt. Hoe meer/beter u uw afval scheidt des te minder hoeft u te betalen voor uw restafval. Het vaste bedrag gaat in vergelijking met 2019 omlaag.

Tegelijkertijd gaat de service voor het aanbieden van grondstoffen omhoog. Woont u in de laagbouw? Dan ontvangt u een minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD). Een minicontainer voor papier is een aanvullende keuzemogelijkheid. In de gestapelde bouw komen extra mogelijkheden voor het aanbieden van GFT+E en PMD. In alle kernen komen verzamelcontainers voor papier.  

Hoe vaak worden de verschillende soorten afval straks ingezameld? 

Restafval, GFT-afval en PMD 1 keer per 2 weken, papier 1 keer per maand.

Waarom een minicontainer voor PMD?

Inwoners hebben aangegeven een minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons handiger te vinden dan losse zakken. Het PMD is zo makkelijker te bewaren. De inzameling van PMD blijft 1 keer per twee weken.

Krijg ik in de gestapelde bouw ook extra mogelijkheden om PMD aan te bieden?

We zijn ons er van bewust dat twee weken PMD bewaren in een appartement of bovenwoning niet altijd gemakkelijk is. We kijken nog naar mogelijkheden om hier wat aan te gaan doen.

Is het ook mogelijk om een minicontainer voor papier te ontvangen?

Ja, de inwoners uit Ter Aar en Zevenhoven gebruiken de minicontainer voor papier al. Het gebruik van een minicontainer voor papier heeft een aantal voordelen:

 • Het oud papier kan buiten worden bewaard en blijft toch droog.
 • Er hoeft minder te worden getild.
 • Er wordt meer papier apart gehouden.

Tegelijkertijd met de keuze voor het formaat van de nieuwe containers voor restafval, gft-afval en PMD krijgt u ook de mogelijkheid om gratis een minicontainer voor papier aan te vragen.

Kunnen verenigingen nu geen oud papier meer komen ophalen?

Jawel, de verenigingen kunnen gewoon het oud papier blijven ophalen. Naast het losse papier legen ze nu ook de minicontainer voor papier. We zorgen ervoor dat het samen met de verenigingen goed geregeld wordt.

Kan ik mijn container omwisselen voor een grotere of kleinere?

Omdat veel van onze containers al 25 jaar oud zijn worden ze allemaal vernieuwd. In de nieuwe restafval container komt een chip. Door de chip weet Cyclus precies hoe vaak u de container aanbiedt. U ontvangt hierover vanzelf meer informatie. Dan kunt ook het formaat van de containers kiezen (140 of 240 liter).

Is het mogelijk om en extra container aan te vragen? 

Alleen voor GFT-afval kan u een extra container aanvragen (maximaal één). Hieraan zijn de volgende jaarlijkse kosten verbonden (prijspeil 2019):

 • extra gft-container van 140 liter € 69,84 per jaar.
 • extra gft-container van 240 liter € 93,60 per jaar.

Voor restafval, PMD en papier stellen we het maximum op één, waarbij u de keuze heeft tussen 140 of 240 liter. 140 liter is het formaat dat de meeste huishoudens nu voor het GFT-afval gebruiken. 240 liter is het formaat dat de meeste huishoudens nu voor restafval gebruiken.

Wanneer komt de gemeente wat ophalen (afvalkalender)?

Door alle wijzigen veranderen per 1 januari 2020 ook de inzameldagen. U ontvangt van ons dan ook een nieuwe afvalkalender.

Wat kan de gemeente en Cyclus allemaal van mij weten/zien door de chip in de minicontainer?

Op de chip staat geen informatie. Bij het legen registreert de antenne en boordcomputer op de inzamelauto het chipnummer. Het chipnummer is gekoppeld aan een adres. Eén keer per jaar verstrekt Cyclus deze gegevens aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Op basis hiervan verzorgt het SVHW de aanslag. Zowel Cyclus als het SVHW zijn gecertificeerd op het vertrouwelijk omgaan met informatie. Voor de ondergrondse containers en de Afvalpas geldt een vergelijkbare werkwijze.

Wat doe ik met medisch afval?

Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Heeft u medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. U vindt het aanvraagformulier vanaf 1 oktober op onze website. 

Wat doe ik met luiers?

Op dit ogenblik is er nog geen recycling voor luiers mogelijk. De enige fabriek in Nederland die dit kan en doet zit vol. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het recyclen van luiers volop. Vooralsnog kunt u uw luiers bij het restafval aanbieden.

Wat breng ik naar de Milieustraat?

De aanbiedregels en kosten op de Milieustraat veranderen niet. 

Hoeveel moet ik betalen en wanneer?

De onderstaande rekenvoorbeelden zijn gebaseerd op de voorlopige tarieven. De definitieve tarieven worden in december vastgesteld in de verordening afvalstoffenheffing 2020.

Naast het variabele tarief voor restafval betaalt u een vast bedrag per jaar:

 • Eenpersoonshuishouden                        € 171
 • Meerpersoonshuishouden                      € 245

Wat kost het aanbieden van restafval per keer?

We gaan in 2020 voorlopig uit van de volgende variabele tarieven:
 

Tarief per aanbieding zak in de ondergrondse container (60 liter) voor restafval € 1,50
Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter    € 4,00
Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter  € 7,00

Rekenvoorbeeld ondergrondse container voor restafval

20 inworpen

30 inworpen

52 inworpen

Eenpersoonshuishouden

€ 171 + 20 x € 1,50 =

€ 201,00

€ 171 + 30 x € 1,50 =

€ 216,00

€ 171 + 52 x € 1,50 =

€ 249,00

Meerpersoonshuishouden

€ 245 + 20 x € 1,50 =

€ 275,00

€ 245 + 30 x € 1,50 =

€ 290,00

€ 245 + 52 x € 1,50 = € 323,00

Rekenvoorbeeld minicontainer 140 liter voor restafval

9 aanbiedingen

12 aanbiedingen

26 aanbiedingen

Eenpersoonshuishouden

€ 171 + 9 x € 4,00 =

€ 207,00

€ 171 + 12 x € 4,00 =

€ 219,00

€ 171 + 26 x € 4,00 =

€ 275,00

Meerpersoonshuishouden

€ 245 + 9 x € 4,00 =

€ 281,00

€ 245 + 12 x € 4,00 =

€ 293,00

€ 245 + 26 x € 4,00 = € 349,00

Rekenvoorbeeld minicontainer 240 liter voor restafval

9 aanbiedingen

12 aanbiedingen

26 aanbiedingen

Eenpersoonshuishouden

€ 171 + 9 x € 7,00 =

€ 234,00

€ 171 + 12 x € 7,00 =

€ 255,00

€ 171 + 26 x € 7,00 =

€ 353,00

Meerpersoonshuishouden

€ 245 + 9 x € 7,00 =

€ 308,00

€ 245 + 12 x € 7,00 =

€ 329,00

€ 245 + 26 x € 7,00 = € 427,00

Begin 2020 ontvangt u van het SVHW de gecombineerde aanslag met het vaste tarief van de afvalstoffenheffing 2020. Begin 2021 ontvangt u de gecombineerde aanslag met het vaste tarief van de afvalstoffenheffing 2021 en het variabele deel van 2020.

Kan ik nog kwijtschelding aanvragen?

Heeft u een minimuminkomen en geen vermogen? Dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Vraag dan kwijtschelding aan bij het SVHW of bel naar (0186) 577 222.

Wordt het inzamelen van afval door het nieuwe systeem goedkoper?

Nee, ook het verwerken van de grondstoffen kost geld. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval verhoogd. Als we echter niets doen stijgen de kosten nog sneller en worden er veel minder grondstoffen apart gehouden. Vanaf 2020 betalen huishoudens die hun afval goed scheiden en minder restafval aanbieden minder afvalstoffenheffing dan huishoudens die niets doen.

Wat als andere mensen afval in mijn minicontainer voor restafval gooien?

We gaan er vanuit dat er geen mensen op uw erf komen. Verder betaalt u alleen voor het aanbieden van de container en niet voor het gewicht.

Zullen mensen meer afval op illegale wijze dumpen?

Uit onderzoek van andere gemeenten blijkt dat dit in de praktijk erg meevalt. Omdat wij het wel heel belangrijk vinden dat ook na de invoering van Afval Scheiden Loont uw leefomgeving schoon en veilig is, zetten we extra handhaving in.

Waarom wordt niet al het afval achteraf gescheiden?

Verschillende soorten afval die een week bij elkaar in een container of zak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. Denk aan een krant die in de vuilniszak bij een leeg melkpak of groenteafval zit. De krant is na een paar dagen vies en vochtig. Het papier van de krant kan dan niet meer hergebruikt worden, wordt verbrand en heeft dan ook geen waarde meer. Nagescheiden GFT-afval kan bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden als compost. Als u thuis uw afval scheidt, levert dit schonere en dus beter te recyclen materialen op die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Top