Veelgestelde vragen Afval Scheiden Loont (05-04-2019)

‘Afval Scheiden Loont’ brengt voor u de nodige veranderingen met zich mee. We hebben dan ook alvast een aantal veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag er niet tussen en denkt u dat meerdere mensen deze vraag ook hebben? Neem dan contact met ons op via afval@nieuwkoop.nl.

Wanneer wordt het nieuwe afvalbeleid en tariefdifferentiatie ingevoerd?

Het nieuwe afvalbeleid en tariefdifferentiatie voeren we in vanaf 1 januari 2020.

Waarom wordt het nieuwe afvalbeleid en tariefdifferentiatie ingevoerd?

In de gemeente Nieuwkoop is de hoeveelheid restafval al jaren stabiel: ongeveer 200 kilo per inwoner per jaar. Met de invoering van het nieuwe beleid willen we dit halveren. Bij andere gemeenten in onze regio blijkt dat tariefdifferentiatie hiervoor een geschikte manier is.

Waarom moet ik afval gaan scheiden?

  • Afval scheiden scheelt niet alleen energie en grondstoffen maar betekent ook minder vervuiling. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof.
  • Van groente-, fruit- en tuinafval kan goede compost gemaakt worden. Compost kan vervolgens weer gebruikt worden als bodemverbeteraar in de akkerbouw.
  • Oud papier en drankenkartons zijn prima grondstoffen om nieuw papier van te maken.  
  • Ook kunststoffen en metalen en glazen verpakkingen krijgen een tweede leven. Oude verpakkingen worden weer nieuwe verpakkingen.

Wat gaat er voor mij veranderen?

Vanaf 1 januari 2020 bestaat uw afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. Het vaste tarief is voor de inzameling en verwerking van al het afval, behalve het restafval. Het woord zegt het al, dit tarief staat vast. Daarnaast betaalt u voor iedere keer dat u het restafval aanbiedt. Hoe meer/beter u uw afval scheidt des te minder hoeft u te betalen voor uw restafval. Het vaste bedrag gaat in vergelijking met 2019 omlaag.

Tegelijkertijd gaat de service voor het aanbieden van grondstoffen omhoog. Woont u in de laagbouw? Dan ontvangt u een minicontainer voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken (PMD). Een minicontainer voor papier is een aanvullende keuzemogelijkheid. In de gestapelde bouw komen extra mogelijkheden voor het aanbieden van GFT+E en PMD. In alle kernen komen verzamelcontainers voor papier.  

Maakt u gebruik van een ondergrondse container voor restafval?

Dan wordt met behulp van uw afvalpas geregistreerd hoe vaak u gebruik maakt van de container. Inwoners vroegen ons hoe het zit met het formaat van de trommel van de container en de vuilniszakken. Dit hebben we voor u uitgezocht: In de trommel van de container is er ruimte voor 60 liter. Het tarief voor het gebruik maken van de container is gebaseerd op 51 liter. Het is dus geen probleem als de trommel niet helemaal vol is als u uw zak aanbiedt. Zo voorkomt u ook beklemmingen van de zak. Bij het aanbieden registreren we alleen de inworp (1 zak), het gewicht maakt niet uit en wordt niet geregistreerd.

Kan ik een nieuwe afvalpas aanvragen?

Bent u uw afvalpas kwijt of werkt de pas niet meer? Vanaf 1 januari 2020 kunt u hierover contact opnemen met Cyclus.

Maakt u gebruik van een verzamelcontainer voor restafval en wilt u afval aanbieden maar klemt de container of zit deze vol?

Dan telt dit niet als een aanbieding en worden er geen kosten in rekening gebracht. De aanbieding van restafval telt namelijk alleen als u de container opent met uw afvalpas en de klep van de container helemaal open is geweest en weer is vergrendeld. Toch iets niet helemaal goed gegaan tijdens het aanbieden van uw afval? Neem dan contact op met de klantenservice van Cyclus.

PMD in uw minicontainer?

Vanaf 1 januari 2020 maken de inwoners van de laagbouwwoning (zoals een eengezinswoning, boerderij of twee onder een kapwoning) gebruik van een minicontainer voor PMD (met oranje deksel). Het is dan ook niet meer mogelijk om PMD-afval in losse zaken aan te bieden. 

Laagbouw blijft PMD in zakken aanbieden?

Wanneer u in de hoogbouw woont (appartement of bovenwoning) dan blijft u PMD afval aanbieden in zakken. De PMD zakken ontvangt u thuis en biedt u op de inzameldag aan.

Inzameling oud papier en karton?

Inwoners van de laagbouw die in het bezit zijn van een minicontainer voor papier zetten deze op de inzameldag langs de weg of op de aanbiedplaats. Heeft u geen minicontainer? Dan zet u het oud papier in dozen aan de weg. De verenigingen halen het papier op (het maakt niet uit of het in een minicontainer of dozen zit). Wilt u alsnog een minicontainer voor papier aanvragen? Dat kan, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U kunt hiervoor vanaf 1 januari contact opnemen met Cyclus. 

Inwoners van appartementen en bovenwoningen bieden papier in dozen aan de weg aan. De verenigingen halen het papier op. U kunt ook gebruikmaken van containers bij supermarkten en winkelcentra.

Kan ik mijn container omwisselen voor een grotere of kleinere?

Het is op dit moment niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven. Wij willen u vragen om eerst uw minicontainer te gebruiken. Mocht het formaat na gebruik niet naar wens zijn kunt u dit vanaf 1 maart 2020 doorgeven aan Cyclus.

Mijn minicontainer is kwijt of defect

Bent u uw minicontainer kwijt of is uw minicontainer kapot? Vanaf 1 januari neemt u hierover contact op met Cyclus. 

Is het mogelijk om en extra container aan te vragen? 

Vanaf 1 januari kunt bij Cyclus een extra GFT+E minicontainer aanvragen. U betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. Voor restafval, PMD en papier stellen we het maximum op één.

Wat kan de gemeente en Cyclus allemaal van mij weten/zien door de chip in de minicontainer?

Op de chip staat geen informatie. Bij het legen registreert de antenne en boordcomputer op de inzamelauto het chipnummer. Het chipnummer is gekoppeld aan een adres. Eén keer per jaar verstrekt Cyclus deze gegevens aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW). Op basis hiervan verzorgt het SVHW de aanslag. Zowel Cyclus als het SVHW zijn gecertificeerd op het vertrouwelijk omgaan met informatie. Voor de ondergrondse containers en de Afvalpas geldt een vergelijkbare werkwijze.

Wat doe ik met medisch afval?

Onder medisch afval verstaan we bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Heeft u medisch afval? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Op de website vindt u het digitale aanvraagformulier. Het is natuurlijk ook mogelijk om een papieren versie in te vullen en naar ons op te sturen. Bij het aanvraagformulier voegt u extra informatie toe waaruit blijkt dat er extra medisch afval is (bijvoorbeeld een bon van de apotheek of leverancier). Er is één aanvraag per huishouden mogelijk.

Wat doe ik met luiers?

Op dit ogenblik is er nog geen recycling voor luiers mogelijk. De enige fabriek in Nederland die dit kan en doet zit vol. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen rondom het recyclen van luiers volop. Vooralsnog kunt u uw luiers bij het restafval aanbieden.

Wat breng ik naar de Milieustraat?

De aanbiedregels en kosten op de Milieustraat veranderen niet. 

Hoeveel moet ik betalen en wanneer?

Op de website van de SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling) vindt u de tarieven. 

Wat kost het aanbieden van restafval per keer?

We gaan in 2020 voorlopig uit van de volgende variabele tarieven:

Tarief per aanbieding zak in de ondergrondse container (60 liter) voor restafval € 1,50
Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter    € 4,00
Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter  € 7,00

Restafvalteller

Benieuwd hoeveel keer u restafval heeft aangeboden en de momenten waarop u dat gedaan heeft? Bekijk dan de restafvalteller van het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Vanaf 1 april 2020 kunt u de restafvalteller bekijken door op de website in te loggen met uw DigiD.

Kan ik nog kwijtschelding aanvragen?

Heeft u een minimuminkomen en geen vermogen? Dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van een deel van de afvalstoffenheffing. Denkt u dat u hiervoor in aanmerking komt? Vraag dan kwijtschelding aan bij het SVHW of bel naar (0186) 577 222.

Wordt het inzamelen van afval door het nieuwe systeem goedkoper?

Nee, ook het verwerken van de grondstoffen kost geld. Daarnaast heeft de Rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval verhoogd. Als we echter niets doen stijgen de kosten nog sneller en worden er veel minder grondstoffen apart gehouden. Vanaf 2020 betalen huishoudens die hun afval goed scheiden en minder restafval aanbieden minder afvalstoffenheffing dan huishoudens die niets doen.

Wat als andere mensen afval in mijn minicontainer voor restafval gooien?

We gaan er vanuit dat er geen mensen op uw erf komen. Verder betaalt u alleen voor het aanbieden van de container en niet voor het gewicht.

Zullen mensen meer afval op illegale wijze dumpen?

Uit onderzoek van andere gemeenten blijkt dat dit in de praktijk erg meevalt. Omdat wij het wel heel belangrijk vinden dat ook na de invoering van Afval Scheiden Loont uw leefomgeving schoon en veilig is, zetten we extra handhaving in.

Waarom wordt niet al het afval achteraf gescheiden?

Verschillende soorten afval die een week bij elkaar in een container of zak zitten zijn niet meer goed uit elkaar te halen. Denk aan een krant die in de vuilniszak bij een leeg melkpak of groenteafval zit. De krant is na een paar dagen vies en vochtig. Het papier van de krant kan dan niet meer hergebruikt worden, wordt verbrand en heeft dan ook geen waarde meer. Nagescheiden GFT-afval kan bijvoorbeeld niet meer gebruikt worden als compost. Als u thuis uw afval scheidt, levert dit schonere en dus beter te recyclen materialen op die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Top