Uitnodiging voor organisaties en ondernemers! (20-02-2016)

Dit item is verlopen op 04-03-2016.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop werken samen aan de realisatie van een wandelnetwerk Rijn- & Veenstreek.  Dit voorjaar willen we starten met de uitvoering buiten zodat het werk nog voor deze zomer klaar is.

We vinden het erg belangrijk dat er een goed en functioneel wandelnetwerk komt mede gedragen door  ondernemers en belanghebbende organisaties . Het wandelnetwerk biedt vele mogelijkheden om recreanten de streek te laten ontdekken en voor ondernemers en organisaties om in het gebied toeristische en recreatieve producten te ontwikkelen.

Daarom nodigen wij u uit om met elkaar in gesprek te gaan. U bent van harte welkom op een van onderstaande bijeenkomsten.

  • dinsdag 1 maart 2016 van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15) De Sfeerstal – Hogendijk 5 – 2441 CK  Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop
  • woensdag 2 maart 2016 van 10.00 tot 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur) Ons Dorpshuis – Schoolplein 5 – 2374 AD  Oud Ade, gemeente Kaag en Braassem
  • donderdag 3 maart 2016 van 14.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) Skoop – Alphenseweg  8 – 2771 XK  Boskoop, gemeente Alphen aan den Rijn

Programma bijeenkomst

Na een plenaire presentatie willen wij  in kleinere groepen aan het werk waarbij onder andere de volgende punten aan de orde komen.

  • klopt de kaart met het netwerk
  • staan de informatie /startpunten op de juiste plek
  • zijn er aanvullende wensen die meegenomen kunnen worden
  • informatie ten behoeve van de wandelkaarten
  • welke kansen en mogelijkheden ziet u voor het gebruik van het wandelnetwerk

Vervolgens is er plenair een korte terugkoppeling vanuit de groepen en zal de bijeenkomst afgesloten worden. Na de afsluiting is er nog gelegenheid om te netwerken. Op de bijeenkomsten zijn er mensen aanwezig van de gemeente en de HR Groep Leisure.

Informatie

In juni 2015 is in een bijeenkomst geïnventariseerd welke wandelroutes onderdeel moesten zijn van het wandelnetwerk Rijn- en Veenstreek. Naar aanleiding daarvan is bij de provincie een conceptplan voor de routes ingediend. Nu de provincie hiermee akkoord is en een subsidie heeft toegekend  willen wij snel aan de slag met de uitvoering  zodat het deze zomer in gebruik genomen kan worden.

De subsidie is toegekend voor het bewegwijzeren van de routes volgens een knooppuntensysteem  met op verschillende plekken informatie-startpunt borden. Ook fysieke maatregelen als overstappunten/ bruggetjes zitten hierin. Daarnaast is er ook ruimte opgenomen voor het verbinden van het netwerk aan belanghebbende organisaties ten behoeve van productontwikkeling en promotie, waaronder het produceren van fysieke wandelkaarten en opname van de (thema)routes in www.wandelnet.nl

Aanmelden

Graag vernemen wij, in verband met de organisatie, op welke locatie wij u tegemoet kunnen zien. De gegevens kunt u mailen aan drooken@alphenaandenrijn.nl.

Top