Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK)  (22-07-2021)

Regeling verlengd tot 1 oktober 2021 

Ondanks alle versoepelingen rondom corona hebben veel mensen het financieel nog steeds moeilijk. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of hebben lange tijd geen of minder inkomen gehad. Hierdoor kunnen zij privé-woonlasten niet meer betalen. Om inwoners te helpen die een groot deel van hun inkomen zijn kwijtgeraakt, is de Tijdelijke Overbrugging Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen. De regeling liep eerst tot 1 juli 2021 en is nu verlengd tot 1 oktober 2021.  

Wanneer kunt u de TONK aanvragen? 

De tegemoetkoming is voor huishoudens: 

• die door de coronacrisis aanzienlijk minder inkomsten hebben;  
• die noodzakelijke privé-woonlasten niet meer kunnen betalen; 
• waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende hulp bieden;  
• die als werknemer een privévermogen hebben van minder dan 

  • € 6.295 voor alleenstaanden 
  • € 12.590 voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden 
  • die als zelfstandig ondernemer een bedrijfsvermogen hebben van minder dan € 47.041. 

Welke kosten komen in aanmerking? 
• Huur (incl. servicekosten, onder aftrek van huurtoeslag). 
• Hypotheekrente (géén hypotheekaflossing). 
• Kosten van elektriciteit, gas en water. 

Meer informatie 
De gemeente Alphen aan den Rijn voert de regeling voor ons uit. Kijk voor uitgebreide informatie over de regeling en voor het aanvragen van de TONK op www.alphenaandenrijn.nl/tonk.   

Top