Supermarkt achter de Intratuin in Ter Aar? (15-06-2018)

Dit item is verlopen op 05-07-2018.

Op 15 juni verscheen een bericht op AD.nl over de bouwontwikkelingen achter de Intratuin in Ter Aar. In het artikel geeft Hoorne Vastgoed aan dat er een supermarkt komt. We willen benadrukken dat dit nog helemaal niet zeker is.

Wat is de huidige stand van zaken

Ondernemers en omwonenden hebben hun zorgen geuit over de mogelijke komst van een supermarkt. Ook als gemeente zijn we geen voorstander van de komst van een supermarkt op deze locatie. We hebben dit aangegeven bij de ontwikkelaar en bij de eigenaar van de grond. Om de mogelijkheden voor deze locatie goed te onderzoeken, heeft de gemeenteraad op 8 maart dit jaar een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit is een jaar van kracht.  Dit geeft ons de gelegenheid om mogelijkheden te onderzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen. Het voorbereidingsbesluit zorgt er ook voor dat gedurende één jaar op deze locatie niet de activiteit supermarkt (of andere winkelbestemming met uitzondering van Intratuin) mag worden uitgevoerd. Dit betekent dat de ontwikkelaar wél mag bouwen, maar het pand niet als supermarkt mag gebruiken.

Is het al definitief dat er een supermarkt komt?

Ondanks dat de ontwikkelaar bezig is met voorbereidende bouwwerkzaamheden, is het niet zeker dat er een supermarkt komt. Dit houdt het voorbereidingsbesluit vooralsnog tegen.

Op dit moment zijn we volop bezig om het voorbereidingsbesluit uit te voeren. Dit betekent dat we onderzoeken welke bestemming de locatie kan of moet krijgen in het bestemmingsplan. Het belang van Ter Aar staat hierbij voorop. Hierover zijn we in gesprek met ondernemers en doen dit ook maandag 18 juni met omwonenden. 

Wat doet de gemeente in de tussentijd?

Wij zijn druk bezig met het uitvoeren van de opdracht van de raad: onderzoeken hoe het bestemmingsplan het beste kan worden ingevuld danwel aangepast. Het is de bedoeling dat we na het zomerreces de gemeenteraad kunnen adviseren.

Top