Subsidie voor verbetering leefomgeving (06-06-2019)

Dit item is verlopen op 21-06-2019.

Stichting leefbaar Schiphol (SLS) stelt tot eind 2020 subsidie beschikbaar voor particuliere initiatieven om de leefomgeving van de Schipholregio te verbeteren. Het kan hierbij gaan om activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur of de arbeidsmarkt.

Denk hierbij aan speelmogelijkheden, cursussen of culturele activiteiten. Voorwaarde voor de subsidie is onder andere dat de activiteiten een blijvend positief effect hebben op de leefomgeving en dat andere partijen ook een deel van de kosten financieren. Dit kan bijvoorbeeld door personeel in te zetten.

Voldoet u aan de voorwaarden?

Alleen initiatieven die binnen de 20 Ke-zone vallen komen voor subsidie in aanmerking. Alle voorwaarden kunt vinden op de website van Stichting Leefomgeving Schiphol. Hier vindt u ook meer informatie en het aanvraagformulier.

Top