Stembureauleden en tellers gezocht! (11-01-2019)

Dit item is verlopen op 24-01-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen plaats en op donderdag 23 mei 2019 verkiezingen voor het Europees Parlement. Voor deze verkiezingen zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om plaats te nemen op een stembureau in de gemeente Nieuwkoop, na afloop willen helpen met het tellen van de stemmen of de volgende dag plaats plaats willen nemen in het gemeentelijke stembureau (experiment).

Vergoeding stembureau verkiezingsdag

Voor de werkzaamheden op een stembureau ontvangt u een vergoeding.

Functie

Vergoeding

Voorzitter/ plaatsvervangend voorzitter

€ 200,00

Stembureaulid hele dag (6.45 - 21.00 + tellen)

€ 180,00

Stembureaulid ochtend (6.45 – 14.45 uur)

€ 90,00

Stembureaulid middag (14.45 – 21.00 uur + tellen)

€ 90,00

Teller (vanaf 20.45 uur)

VVV bon t.w.v. € 30,-


Experiment centraal stemmen tellen

Gemeente Nieuwkoop doet mee aan een experiment centraal stemmen tellen. Dit houdt in dat de uitslag op de avond van de verkiezing alleen op partijniveau wordt geteld. De definitieve telling van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen wordt gedaan door het gemeentelijk stembureau en vindt de volgende dag plaats op donderdag 21 maart 2019. De telling voor de verkiezingen voor het Europees Parlement wordt op maandag 27 mei 2019 door het gemeentelijk stembureau gedaan. Ook als teller voor het gemeentelijk stembureau kunt u zich aanmelden.

Vergoeding gemeentelijk stembureau

Functie

Vergoeding

Voorzitter/ plaatsvervangend voorzitter

€ 200,00

Stembureaulid 

€ 180,00

Teller 

€ 90,00

Online training

Voor het werk op een stembureau is het van belang om op de hoogte te zijn van de (wettelijke) regels die van toepassing zijn. Daarom moeten de (plaatsvervangende) voorzitters en stembureauleden een online training volgen die wordt afgesloten met toets vragen. Alleen degenen die deze training hebben gevolgd kunnen worden ingedeeld op een stembureau.

Informatieavond

De informatieavond voor stembureauleden over de praktische zaken in en rondom het stembureau zal plaatsvinden op dinsdagavond 12 maart 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Nieuwveen.

Indeling

Als je jezelf opgeeft, kunnen wij helaas niet garanderen dat je ook daadwerkelijk wordt ingedeeld. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Je kunt geen voorkeur aangeven voor een stembureau. Wij streven er naar om je 25 januari 2019 te laten weten of je bent ingedeeld. Let op: Sta je op de kandidatenlijst van een politieke partij in de gemeente Nieuwkoop die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan kun je niet ingedeeld worden op een stembureau.  

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het team verkiezingen via telefoonnummer 14 0172 of per mail via verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Top