Statushouders doen mee in Nieuwkoop   (10-01-2020)

In onze gemeente werken we met een ‘actieplan Statushouders’. Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning in ons land hebben gekregen. Met het actieplan willen we die statushouders zo snel en goed mogelijk laten integreren in Nieuwkoop.

Meedoen in de maatschappij  

Om te integreren is het belangrijk dat statushouders meedoen in de maatschappij. Ze gaan naar school of hebben werk. Een van de doelen van het actieplan is dat 50% van de statushouders niet meer afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Dit hebben we inmiddels behaald en daar zijn we trots op. Een ander doel is dat kinderen een goede opvoeding krijgen en dat de mensen op de hoogte zijn van Nederlandse waarden en de Nederlandse taal. De laatste twee jaar hebben we verschillende bijeenkomsten gehouden om de mensen te helpen en de Nederlandse taal te oefenen. Wethouder Bernadette Wolters: “Het succes van de aanpak komt ook door het (gemeentelijk) team dat de mensen intensief begeleidt. Dit team kan niet zonder de inzet van de betrokken vrijwilligers! Wij zijn hen dan ook dankbaar voor hun inzet.” 

Ook in 2020 gaan we door 

We zijn op de goede weg. Toch is er ook ruimte voor verbetering, het gaat nog niet bij alle statushouders zoals we wensen. Daarom gaan we in 2020 door met een nieuw actieplan om de statushouders zo goed en snel mogelijk te laten integreren. We blijven streven naar zo snel en zoveel mogelijk statushouders aan het werk, statushouders die meedoen in de samenleving en die de Nederlandse taal voldoende spreken.  

Wilt u zelf ook helpen bij de integratie van statushouders? Spreek dan eens een statushouder aan op straat of meldt u aan als (taal)vrijwilliger. Dit kan via de gemeente (14 0172) of voor de taal via de bibliotheek (0172 475 771). 

Top