Statenleden op werkbezoek in Rijn-en Veenstreek (21-11-2019)

Op veel thema’s werkt Nieuwkoop samen met andere gemeenten en/of provincies. Nieuwkoop trekt veel op met Alphen aan den Rijn en Kaag & Braassem in de subregio Rijn- en Veenstreek. Met zijn drieën zijn wij een belangrijke partner voor bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland. Op uitnodiging van wethouder Antoinette Ingwersen bezochten 14 Statenleden en 6 medewerkers van de provincie Zuid-Holland onze Rijn- en Veenstreek. Doel: kennismaken met ons groene gebied en met elkaar in gesprek over drie actuele thema’s.   

Stikstof en natuurontwikkeling 
De start was in het stadskantoor Alphen aan den Rijn en per bus werd vervolgens een rondrit in de regio gemaakt. Via de duurzame woonwijk Zuidhoek en het Meijepark stapte iedereen bij Strand Zomer in de boot voor een korte vaartocht over de Nieuwkoopse Plassen. Tijdens de vaartocht besprak wethouder Guus Elkhuizen de stikstofproblematiek en de wens tot verdere natuurontwikkeling: “We doen er alles aan om de in Europa unieke natuur van het Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse plassen en de Haeck te behouden en te versterken. We zijn groot voorstander van een verbreding van de natuurdoelen. We zijn hier samen met de provincie al druk mee bezig, bijvoorbeeld in Ruygeborg en Westveen. Voor Ruygeborg zie ik mogelijkheden om bijvoorbeeld bomen te planten ten behoeve van de biodiversiteit én de afvang van CO2 en stikstof.” 

Mobiliteit en Openbaar Vervoer 
Terug in de bus kaartte wethouder Ingwersen het tweede thema aan: het belang van mobiliteit en goed openbaar vervoer. Veel inwoners reizen vanuit de dorpen richting de grote steden om te werken of studeren en vice versa. Helaas zijn met name de verbindingen met Noord-Holland niet optimaal. Het gevolg: overvolle wegen in de ochtend- en avondspits richting de snelwegen. Hoe kan de mobiliteit verbeterd worden?  

“Een van de oplossingen om het aanbod aan auto’s te verlagen, is een goed openbaar vervoersysteem,” benadrukt wethouder Ingwersen. “De (reis)tijd is namelijk een belangrijke factor om te kiezen tussen reizen met het OV of met de auto. In de landelijke gebieden en zeker voor Nieuwkoop, is het huidige OV ontoereikend en dus een slecht alternatief voor de auto. Met een aanbod van snelle Openbaar Vervoerlijnen en lightrail is onze regio beter te bedienen. Het succes van de R-net 470 (Alphen-Schiphol) en R-net sprinter Alphen-Gouda zijn daar goede voorbeelden van. Een goed, snel OV vermindert het aantal auto’s richting de steden en draagt bovendien bij aan de duurzaamheidsopgave en CO2-reductie. Ik pleit dan ook voor een snelle R-net aansluiting vanaf Uithoorn via Nieuwkoop naar station Alphen aan den Rijn. Zeker als de tramlijn van Amsterdam naar Uithoorn is doorgetrokken, zal een dergelijke OV-lijn een serieuze vervoersoptie zijn voor onze inwoners.” Daarnaast vroeg wethouder Ingwersen aandacht voor een goede verbinding tussen de dorpen onderling. 

Ruimte en druk op ruimte 
Ondanks het in de ogen van de statenleden open ogende gebied, gaven onze bestuurders de statenleden ook mee dat de grote druk op ruimte(gebruik) een belangrijk thema is. De vraag hierbij is vooral hoe we de ruimte en de druk op deze ruimte kunnen combineren met de ideeën van de provincie om het Groene Hart open te houden. De provincie ziet graag dat er vooral ín de dorpen en stad wordt gebouwd, oftewel ‘binnenstedelijk’. In Alphen en onze dorpen is echter bijna geen ruimte meer om binnenstedelijk te bouwen en de druk op de woningmarkt is groot. Een uitdaging dus.  

De statenleden waren positief over het werkbezoek en gaven aan de problematiek van onze regio helder op het netvlies te hebben. 

Top