Start lokale inloopfunctie Geestelijke Gezondheidszorg (13-01-2016)

Dit item is verlopen op 27-01-2016.

Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het invullen van een zogenaamde ‘inloopfunctie GGZ’.

Een inloopfunctie GGZ is een algemeen toegankelijke locatie waar mensen met langdurige psychische/psychosociale klachten (of die anderszins vastlopen in hun leven) binnen kunnen lopen om op adem te komen in een rustige omgeving, iets actiefs te doen of andere mensen te ontmoeten. De bestaande regionale inlooplocaties zijn (te) ver weg. Daarom wil het college van Nieuwkoop de inloopfunctie GGZ graag lokaal gaan organiseren.

Nieuwkoopse zorgboerderijen hebben in samenwerking met Tom in de buurt een plan ingediend voor een lokale inloopfunctie. Het college heeft besloten de zorgboerderijen hiervoor subsidie te verstrekken. Gestart wordt bij zorgboerderijen De Hoop in Ter Aar en De Paradijsvogelbloem in Langeraar. Met de subsidie kunnen de zorgboerderijen inloop dagdelen organiseren. De activiteiten verschillen per zorgboerderij. Tijdens de inloop kunnen bezoekers bijvoorbeeld rondwandelen en wat klusjes doen in de kassen of bij de dieren, spelletjes doen of sporten. Daarnaast is er altijd ruimte om een kop koffie te drinken en met elkaar te praten. Iedere inwoner die hier behoefte aan heeft, kan gebruik maken van de inloopfunctie. Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met Zorgboerderij De Hoop, Zorgboerderij De Paradijsvogelbloem of met het Wmo-loket van de gemeente Nieuwkoop.

Top