Sport en cultuur voor iedereen (13-06-2019)

Dit item is verlopen op 28-06-2019.

“Het is voor iedereen leuk maar ook belangrijk om mee te kunnen doen met het verenigingsleven. Je ontmoet er mensen, kunt lekker bewegen of even ontspannen. wanneer iemand een laag inkomen heeft, kan het soms lastig zijn om de contributie van een sportvereniging of cultuurvereniging te betalen.

Ik vind het belangrijk dat in Nieuwkoop iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen, ook met het verenigingsleven. Daarom heeft de gemeente hier geld voor beschikbaar gesteld. We werken daarin samen met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Dit fonds kan (een gedeelte van) de contributie betalen. Zo kan iedereen bijvoorbeeld bootcamplessen volgen, lid worden van een gymvereniging of zangles nemen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Zo kunt u lezen hoe u een aanvraag kunt doen en of u in aanmerking komt. Heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur of een intermediair.”

Wethouder Bernadette Wolters

Hoe werkt het?

Als u gebruik wilt maken van deze regeling bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur doet u een aanvraag via een intermediair. Een intermediair is een  tussenpersoon. U kunt dus zelf geen aanvraag indienen. De intermediair doet samen met u de aanvraag en kijkt of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Nadat de aanvraag is ingediend bij het Volwassenenfonds hoort u binnen drie weken of de aanvraag is goedgekeurd. Daarna kunt u zich inschrijven bij de organisatie waar u lessen wilt volgen. De contributie wordt direct uitbetaald aan de sportclub of andere lesgever. U ontvangt zelf dus geen geld.

Intermediairs

  • Wmo-loket gemeente Nieuwkoop
  • Vluchtelingenbegeleiding gemeente Nieuwkoop
  • TOM in de buurt
  • Kwadraad

Bent u niet bekend bij een van deze intermediairs? Dan kunt u contact opnemen met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Samen met u zoekt het fonds dan de geschikte intermediair voor u.

Goed om te weten

  • Een aanvraag gaat altijd via een intermediair.
  • U kunt één keer per jaar een aanvraag doen.
  • De bijdrage is maximaal € 225, maar nooit meer dan de contributie.
  • U kunt, wanneer de bijdrage niet helemaal is gebruikt, voor maximaal € 40 een waardebon voor sportkleding en/of andere benodigdheden aanvragen.

Voor wie?

Het volwassenenfonds Sport en Cultuur is voor mensen met een laag inkomen. Een laag inkomen is een (gezamenlijk) netto inkomen dat niet hoger is dan:
€ 1.531 per maand voor een echtpaar*
€ 1.378 per maand voor een alleenstaande ouder *
€ 1.072 per maand voor een alleenstaande*
Voor personen onder de 23 geldt een lager inkomen dan bovengenoemde bedragen en voor pensioengerechtigden mag het inkomen hoger zijn dan bovengenoemde bedragen. De exacte bedragen zijn bekend bij de intermediairs.

*Genoemde bedragen zijn een richtlijn. Persoonlijke omstandigheden spelen hierbij ook een rol. U kunt aan deze bedragen geen rechten ontlenen.

Contactgegevens Volwassenenfonds Sport en Cultuur
I www.volwassenenfonds.nl
E zuid-holland@volwassenenfonds.nl
T 0174- 244940

Top