Sport en cultuur voor alle kinderen! (21-10-2017)

Dit item is verlopen op 04-11-2017.

De gemeente Nieuwkoop vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten zoals dansles, muziekles of ballet. Hiervoor is in gezinnen met een laag inkomen vaak geen geld. Daarom werkt de gemeente Nieuwkoop samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Zo stimuleren we sport en creativiteit bij kinderen en zorgen we ervoor dat alle kinderen kunnen mee doen. Beide fondsen zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot 18  jaar uit gezinnen met een minimuminkomen. Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds betalen voor deze kinderen de contributie of het lesgeld en de eventueel benodigde sportmaterialen of huur van een muziekinstrument.

De aanvragen voor het fonds gaan altijd via een professionele tussenpersoon bij wie uw kind bekend is. Bijvoorbeeld via (gym)leerkrachten of medewerkers van het Centrum voor Jeugd- en Gezin (CJG). Als u een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Nieuwkoop, kan ook uw bijstandsconsulent de aanvraag voor u indienen. Uw kind komt in aanmerking voor de fondsen als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen is niet hoger dan € 11.840,-. Meer informatie vindt u op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl.          

Top