Slikkendammersluis in Nieuwkoop gestremd (07-09-2018)

Dit item is verlopen op 25-02-2019.

Het hoogheemraadschap van Rijnland stremt de Slikkendammersluis in Nieuwkoop vanaf 6 september 18.00 uur voor de pleziervaart.

De stremming is nodig voor het overpompen van water uit de Nieuwkoopse Plassen naar de Kollesloot. Op deze wijze wil Rijnland het waterpeil in de Nieuwkoopse Plassen verlagen en een eind maken aan de wateroverlast in Nieuwkoop en Noorden.

In Nieuwkoop viel deze week een onvoorspelde hoeveelheid regen. Dit leidde tot een hoog waterpeil in de Nieuwkoopse Plassen en volgelopen straten in de dorpen Nieuwkoop en Noorden. 

De tijdelijke pompinstallatie bij de Slikkendammersluis zal de komende dagen blijven staan. De recreatievaart kan omvaren via de Tolhuissluis. 

Kijk voor meer informatie op https://www.rijnland.net/actueel/nieuws/update-wateroverlast-in-delen-van-rijnlands-gebied of neem contact op met het Hoogheemraadschap via 071-306 3535.

Top