Schooldakrevolutie (17-04-2019)

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Vertegenwoordigers van schoolbesturen, gemeenten in de regio waaronder Nieuwkoop, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met het duurzaam maken van scholen.

Het doel is om alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en de kinderen te laten leren over duurzame energie. Wethouder Bernadette Wolters: “De gemeente Nieuwkoop vindt duurzaamheid erg belangrijk, zeker voor een gebouw met een maatschappelijke functie als een school. Het project Schooldakrevolutie kan een mooie bijdrage leveren aan het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Ook sluit het project mooi aan bij de ambitie die we als gemeente al hebben bij het bouwen van nieuwe Integrale Kindcentra. Dit worden ook duurzame, energie-neutrale gebouwen met zonnepanelen op het dak.”  

Top