Samenlevingsinitiatieven (10-12-2015)

Dit item is verlopen op 24-12-2015.

De gemeenteraad wil initiatieven voor en door de Nieuwkoopse samenleving stimuleren en stelt daar geld voor beschikbaar.

Het gaat om initiatieven die bijvoorbeeld betrekking hebben op duurzaamheid, onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid (doelstelling uit de economische actieagenda) en plezierig wonen in de dorpen. Om het geld toe te kennen aan projecten en/of initiatieven is een aantal spelregels opgesteld. De raad bediscussieert deze criteria in de meningsvormende raad van 7 januari. Vervolgens geeft de raad haar reactie. Als de raad akkoord is met de spelregels, plaatst het college een oproep via onder andere Nieuwkoop Nieuws om  initiatieven in te dienen.

Top