Samen werken aan afvalvrij (28-05-2019)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

De gemeenteraad van Nieuwkoop heeft in april 2019 ingestemd met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om ‘Afval Scheiden Loont’ in te voeren. Wethouder Bernadette Wolters legt uit hoe het nieuwe systeem werkt en waarom we dit invoeren.

Minder restafval en meer afvalscheiding in 2020. Daar staat de landelijke VANGdoelstelling van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020 voor. "Samen zijn we verantwoordelijk voor het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generatie. Dit betekent dat we zuinig met onze omgeving om moeten gaan" aldus wethouder Bernadette Wolters.

Naar minder restafval

“Het is belangrijk om zuinig te zijn op onze grondstoffen. Als we afval goed scheiden kunnen we het hergebruiken. Afval is dan geen afval meer, maar een grondstof. Van GFT wordt bijvoorbeeld compost gemaakt. Zo beperken we bovendien de hoeveelheid restafval. En dat is goed, want restafval wordt verbrand en dat is de meest milieubelastende manier van verwerken.”

Meten is weten

“Minder restafval en meer afvalscheiding is het doel. Hoe pakken we dat aan? Afval Scheiden Loont! Vanaf 1 januari 2020 bestaat uw afvalstoffenheffing uit twee delen: een vast tarief en een variabel tarief. U heeft hierdoor de hoogte van de afvalstoffenheffing voor een deel zelf in de hand. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval en hoe lager uw kosten. De praktijk in de regio en de rest van het land heeft laten zien dat dit systeem effectief en succesvol is.”

In gesprek

‘Afval Scheiden Loont’ brengt de nodige veranderingen met zich mee. Bernadette geeft een aantal voorbeelden: “Alle inwoners van de laagbouw krijgen een container voor PMD en er komt een regeling voor inwoners met medisch afval. De gemeente en Cyclus gaan de komende tijd intensief communiceren richting alle inwoners. We verspreiden nieuwsbrieven waarin we vragen beantwoorden, organiseren in verschillende kernen informatieavonden en we luisteren natuurlijk naar jullie vragen. Kortom, we gaan met elkaar in gesprek. Zo zorgen we er samen voor dat we goed van start gaan met ‘Afval Scheiden Loont’ per 1 januari 2020.

Top