‘Samen denken over veilige Kerkweg’ (06-02-2019)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.

In januari heeft de gemeenteraad in een extra besluitvormend raad besloten dat er definitief een supermarkt mag komen achter de Intratuin in Ter Aar. Tijdens deze vergadering heeft de raad een aantal moties ingediend, waarmee het college aan de slag gaat. Een belangrijke motie is gericht op de zorg voor de verkeersveiligheid op de Kerkweg.

Locatie supermarkt onderzocht

Wethouder Antoinette Ingwersen is sinds haar aantreden vorig jaar intensief betrokken en vindt het belangrijk dat er nu duidelijkheid is en dat er goed gecommuniceerd wordt over de vervolgstappen. ‘In maart 2018 is een voorbereidingsbesluit genomen wat ons maximaal 1 jaar de tijd geeft om te onderzoeken hoe met de ongewenste situatie om te gaan. Het bestemmingsplan uit 2013 en de daarop gebaseerde omgevingsvergunning uit 2017 maakten het tegenhouden van een extra supermarkt achter de Intratuin toch niet haalbaar. De afgelopen maanden zijn verschillende scenario’s onderzocht en gedeeld met betrokkenen. Uiteindelijk leidde dit tot een tweetal scenario’s waarbij de Vomar in het centrum van Ter Aar een plek zou kunnen krijgen. Bij het uitwerken bleken beide scenario’s niet haalbaar. Het ene scenario bleek financieel onverantwoord en het andere scenario had te weinig draagvlak in de samenleving. Dit betekent dat de ontwikkeling van een supermarkt en mogelijke andere detailhandel achter de Intratuin door gaat. Er is in korte tijd door de gemeente in samenwerking met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen ontzettend veel werk verricht om alles goed te onderzoeken en in kaart te brengen. Op basis daarvan heeft de raad haar keuze gemaakt. Belangrijk is nu dat onze aandacht uitgaat naar de verkeersveiligheid op de Kerkweg, waarbij we ook kijken naar de omliggende wegen.


Verkeersveiligheid

Momenteel wordt er een analyse gemaakt van de huidige en de te verwachten verkeersdrukte op de Kerkweg. De wethouder: ‘De verwachting is dat eind februari die analyse er ligt en dan willen we samen met bewoners, dorpsraad en andere betrokkenen naar een realistische en haalbare oplossing voor het verkeer op de Kerkweg zoeken.

Top