Rotonde Aardamseweg Westkanaalweg (18-06-2017)

Dit item is verlopen op 02-07-2017.

Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen in Ter Aar. Zo is de wijk Ter Aar West gerealiseerd en is de wijk Hollands Hof in ontwikkeling. Ook zijn er plannen voor de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC).Vooral die laatste ontwikkeling heeft invloed op de verkeersafwikkeling in de kern Ter Aar. Een belangrijk knelpunt hierin is de kruising Aardamseweg/Westkanaalweg.

Het college van burgemeester en wethouders vindt het erg belangrijk dat voordat het IKC is gebouwd er een verkeersveilige oplossing is voor deze kruising. Daarom gaf het college enige tijd geleden opdracht om de verkeerssituatie te onderzoeken. Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat een verkeersveilige aansluiting van de Westkanaalweg op de Aardamseweg essentieel is. De veiligheid op het kruispunt voor met name jonge verkeersdeelnemers tijdens de spitsperiode is hierbij van belang. De aanleg van een rotonde op deze locatie blijkt de beste optie. Het college stelt de raad voor te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor een rotonde. uitgangspunt is dat de rotonde klaar is voordat het IKC in gebruik wordt genomen. De bouw van het IKC in Ter Aar is gepland in 2020.

Top