Reacties huisvesting statushouders (31-12-2015)

Dit item is verlopen op 10-01-2016.

Op 24 november 2015 organiseerde de gemeente Nieuwkoop een inloopbijeenkomst over het thema Huisvesting van statushouders. Bezoekers werd de gelegenheid geboden te reageren op de voorstellen. Ook via de website hadden de inwoners tot en met 14 december de gelegenheid te reageren. Daarnaast zijn een aantal reacties via de post en de balie binnengekomen. Meer dan 100 inwoners hebben een reactie ingediend. Een reactie was ondertekend door 45 omwonenden van de locatie ‘t Koetshuis in Nieuwkoop.

Reacties aangeboden aan gemeenteraad

We hebben een overzicht gemaakt van alle reacties. De reacties zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij een aantal reacties wordt een korte toelichting gegeven vanuit het college. Een aantal aandachtspunten komen terug in meerdere reacties. In dat geval wordt verwezen naar een toelichting op een eerdere reactie.

Het overzicht van de reacties met korte toelichting is aangeboden aan de gemeenteraad als bijlage bij het raadsvoorstel dat 7 januari 2016 wordt behandeld in de meningsvormende raad. De raad bespreekt dan een voorstel van het college over de huisvesting van statushouders. Het college heeft kaders opgesteld en vraagt aan de gemeenteraad om deze kaders vast te stellen. Het voorstel gaat over het vaststellen van criteria bij het kiezen van woonlocaties, over de opdracht om de mogelijke locaties verder uit te werken en over de inspraak per locatie in de komende periode. De raad maakt in januari dus nog geen definitieve keuzes welke locaties daadwerkelijk gebruikt gaan worden en op welke manier. Dat raadsvoorstel komt op een later moment op de agenda.

Meer informatie over huisvesting statushouders, zoals de mogelijke locaties en de publicaties die tot nu toe zijn verschenen, vindt u op de pagina Huisvesting statushouders. De agenda van de meningsvormende raad van 7 januari met bijbehorende stukken is te vinden op de website van de gemeenteraad. 

Top