Raad bespreekt begroting (03-10-2019)

In de begroting van de gemeente gaat veel geld om, in 2020 is dat zo’n 80 miljoen euro.

In de begrotingsspecial krijgt u een indruk waar het college zich met name voor gaat inzetten, waar de inkomsten vandaan komen en waaraan de gemeente dat geld wil besteden. Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren vast. De raad bespreekt de volledig opgestelde (concept)begroting op 16 en/of 17 oktober tijdens de meningsvormende raad en op 7 november tijdens de besluitvormende raad. Wilt u de (concept)begrotingsdocumenten inzien? Kijk dan op www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Top