Plannen voor de Kerkweg in Ter Aar (04-07-2019)

Dit item is verlopen op 11-08-2019.

Sinds januari is duidelijk (n.a.v besluiten raad) dat definitief de Vomar achter de Intratuin komt met de mogelijkheid voor extra detailhandel. In de grootste ruimte (Kerkweg 28B) komt de Vomar; in de andere ruimte (Kerkweg 28C) komt naar verwachting andere detailhandel. Wat voor detailhandel dat wordt, is nog niet bekend.

Royal HaskoningDHV heeft voor de gemeente onderzocht wat de gevolgen zijn voor het verkeer op de Kerkweg. De resultaten zijn besproken met bewoners, de dorpsraad en andere betrokkenen. Royal haskoningDHv heeft een aantal maatregelen voorgesteld die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid op de Kerkweg.

Bewonersavond

Het ontwerp is 1 juli gepresenteerd aan de omwonenden. Tijdens de bewonersavond kregen we veel vragen over een extra inrit of het verplaatsen van de bestaande inrit van de Intratuin. Een derde inrit toevoegen of het verplaatsen van de huidige inrit bij de Intratuin zorgt voor een onoverzichtelijke situatie bij de P. van Schravedijkestraat en het tankstation en is daarom niet wenselijk. Aan de Vomar en de Intratuin hebben wij het advies gegeven goed te kijken naar de verkeerstromen op eigen terrein om de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers te waarborgen. De verkeersveiligheid op het terrein van de Intratuin en de Vomar is de verantwoordelijkheid van Intratuin en Vomar.  

Veranderingen

Begin september worden er aan de Kerkweg verschillende aanpassingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Alle kruisingen worden voorzien van een contrasterende kleur. en we brengen ook een contrasterende kleur aan als kantverharding. Hierdoor lijkt de weg optisch smaller, waardoor de snelheid omlaag gaat. Er komt een extra voetgangersoversteekplaats bij de inrit van de Intratuin en we gaan nog kijken naar mogelijke aanpassingen bij de kruising met de Veldweg. Na het afronden van de werkzaamheden houden we verkeerstellingen en snelheidmetingen om een goed beeld te krijgen van het verkeer op de Kerkweg.

Welke kleur moet het worden?

Inwoners die aanwezig waren tijdens de informatieavond konden hun voorkeur voor de kleur van het asfalt doorgeven. Helaas lieten de proefmonsters even op zich wachten maar ze zijn binnen en liggen in de showroom van autoservice DEN BLANKEN. Voor het kruispunt kan gekozen worden tussen verkeersgeel en okergeel en voor de kantverharding tussen verkeersgrijs, steengrijs en orientrood. Uw voorkeur doorgeven kan tot 2 augustus via het reactieformulier onder aan deze pagina. 

Meer informatie

Omwonenden ontvangen voordat we starten met de werkzaamheden nog een brief met meer informatie. Uiteraard kunt u ook de website in de gaten houden.

Te downloaden:

Top