Organisaties in de Verbinding (01-12-2017)

Dit item is verlopen op 15-12-2017.

De komende weken kunt u kennis maken met de verschillende organisaties in de Verbinding. Deze week jongerenwerk.

Elles van Capel, Said Adda en teamleider Nathalie de Jong werken als jongerenwerker in de gemeente Nieuwkoop Elles: “Wij ondersteunen en begeleiden jongeren in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling naar volwassenheid. Vaak verloopt dit ontwikkelingsproces goed en is sturing door ouders en school voldoende voor jongeren om op te groeien tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die participeren in de samenleving. Zo’n 10 tot 20% van de jongeren heeft extra ondersteuning nodig. Het jongerenwerk heeft een coachende rol als medeopvoeder, vooral in de vrije tijd van de jongeren. Wij richten ons vaak op kwetsbare jongeren maar werken ook aan een stukje preventie. Door te weten wat er onder de jongeren speelt kunnen we goed ingaan op maatschappelijke onderwerpen. Wij zorgen ervoor dat deze onderwerpen bij onze zorgpartners terecht komen zodat wij hier gezamenlijk op in kunnen spelen. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) overleggen we met politie, gemeente, bureau Halt en de scholen. Met onze werkplek in De Verbinding hebben we nu een vertrouwde, veilige locatie om de mensen waar we mee werken te ontmoeten. Mensen kunnen bij ons terecht voor eigenlijk alles wat met jongeren te maken heeft. Bijvoorbeeld het aanbieden van activiteiten, maar ook meldingen van overlast waar jeugd bij betrokken is. Wij kunnen vragen beantwoorden of mensen doorverwijzen. U kunt contact met ons opnemen via het CJG of via onze website. Een verwijzing is niet nodig en onze hulp is gratis. De gesprekken die wij met de jongeren, ouders of begeleiders voeren zijn vertrouwelijk. Mochten wij het gevoel hebben dat er meer nodig is aan hulp dan dat wij kunnen bieden, dan moeten wij de partners waar wij mee samenwerken inlichten. Dit laten wij jongeren, ouders of begeleiders weten. Alleen jongerenwerkers kunnen ons registratiesysteem inzien.” 

Top